Financijska analiza projekata

Kontrola projekta podrazumijeva praćenje realizacije zadataka vezanih uz projekte ali isto tako i troškovi na projektu. Zbog toga smo na projektima omogućili unos proračuna (budžeta) projekta.

Definirani budžet može se rasporediti u cjelokupnom ili djelomičnom iznosu na članove tima koji rade na tom projektu, te se taj iznos naziva odobreni proračun za projekt. Odobreni proračun ne smije prelaziti ukupan proračun projekta, u suprotnom aplikacija upozorava da je definirani proračun prekoračen.

Uz odobreni proračun moguće je pratiti i troškove koji su nastali na projektu. Troškovi se automatski prikazuju iz ostalih modula aplikacije, pa tako na projektu možete pratiti troškove djelatnika (prema utrošenom vremenu na projektu), ulazne račune vezane na projekt, isplate iz blagajne na ime projekta te putne naloge kreirane za potrebe projekta. Ukoliko ostvareni troškovi prelaze unaprijed definirani budžet projekta, tada aplikacija upozorava da je definirani proračun prekoračen.

Za svakog djelatnika uz osnovne informacije o njemu omogućen je i unos cijene sata rada, na temelju kojeg će se moći izračunati trošak po projektu i zadacima.