Modul Skladište - upravljanje skladištem proizvoda

Online softCRM program za vođenje skladišta

Online softCRM program za vođenje skladišta

kompletna kontrola nad skladištima

Modul skladišno poslovanje unutar online programa (aplikacije) za vođenje skladišta omogućava preglednu i potpunu evidenciju svih poslovnih procesa (ulaza proizvoda na skladište i izlaza proizvoda sa skladišta) unutar jednog ili više skladišta. Ovaj modul u software za vođenje skladišta od velike je koristi svima koji posluju s proizvodima (artiklima) ili robom koja je između trenutka nabave i prodaje robe smještena na jednom ili više skladišta.

 

Evidencija proizvoda (ulaza i izlaza) na skladištu softCRM programa


Budući da skladište neizbježno predstavlja trošak prostora i radnika (djelatnika), a sama roba (artikli) na skladištu kapital, u interesu je svakog poduzeća da nema previše robe (proizvoda) na skladištu. No, s druge strane, premalo robe (artikla) na skladištu moglo bi uzrokovati poteškoće prilikom opskrbe kupaca ili proizvodnje. U interesu je svake organizacije (tvrtke) da nađe optimalnu ravnotežu između ta dva suprotstavljena zahtjeva.


Osnovna je zadaća pri praćenju skladišnog poslovanja točna evidencija stanja robe (zaliha) na skladištu u nekom trenutku kroz:

Izrada primka u softCRM aplikaciji

  • dokument za evidenciju ulaza (primitak) robe (artikla) na stanje skladišta

Izrada otpremnica u softCRM programu

  • dokument za evidenciju izlaza (otpreme) robe (proizvoda) sa stanja skladišta

Izrada međuskladišnica za prebacivanje robe na skladištima

  • dokument za evidenciju premještanja robe na stanju skladišta

Izrada izdatnica u sustavu za skladišno poslovanje

  • dokument za evidenciju izdavanja (razduženja) robe sa stanja skladišta

Prikaz stanja na skladištu kroz softCRM program

  • komadno i financijsko stanje skladišta na određeni dan

Izrada kalkulacije cijena na skladištu softCRM aplikacije

  • izračun marže proizvoda na temelju nabavne i prodajne cijene proizvoda


Evidencija stanja na skladištu softCRM programa


Analizom promjena količina robe na stanju skladišta kroz duže vrijeme moguće je ispuniti drugu važnu zadaću pri praćenju skladišnog poslovanja, a to je uočavanje trendova te minimalnih i maksimalnih količina na stanju skladišta.
 

Prikaz stanja na skladištu u softCRM aplikaciji


Uz skladišne kartice (kartice robe), kartice kupaca, dobavljača i prodavača u softCRM je olakšano ažuriranje i dokumentiranje podataka, a budući da se po unosu primke automatski pohranjuje količina i cijena moguće je stalno pratiti financijsko i količinsko stanje na skladištu pojedinog artikla (proizvoda).

Za kontroling u skladištu i zalihama postoje jednostavna i ekonomična rješenja i mjere koje se mogu primijeniti kod gotovo bilo koje tvrtke, bilo koje veličine. Primjenom softCRM sustava i modula skladišnog poslovanja kontrolu i nadzor nad Vašim skladištima možete imati odmah.