Modul Računi i ponude - izdavanje računa i ponuda

Program za izradu računa

Program za izradu računa

Upravljanje izlaznim računima, evidencija izlaznih računa

Modul računi i ponude unutra programa omogućuava izradu računa, ponuda i ugovora za sve tipove organizacija. Ažurnom evidencijom navedenih financijskih dokumenata omogućuje se ažurno praćenje svih obaveza s jedne strane te svih potraživanja s druge strane. Uz minimalno truda i napora i uz minimalno utrošeno vrijeme, moguće je imati potpuni pregled i uvid u financije tvrtke, što predstavlja ERP komponentu programa.

Funkcionalnosti programa za izradu
računa i ponuda:

 

 • izrada i/ili kopiranje već postojeće ponude sa željenim stavkama (ponude, računi)
 • izrada računa iz ponuda
 • izrada računa iz više ponuda
 • praćenje uplata po ponudi te izrada podsjetnika za uplatu
 • odobravanje ponuda od strane direktora ili djelatnika koji ima ovlast za to
 • izrada maloprodajnih i veleprodajnih računa, predujmova te storno računa
 • izračun cijena stavaka do 4 decimale
 • zatvaranje računa
 • provjera povijesti cijena za tvrtke i osobe
 • grafička analiza prodaje
 • povezivanje dokumenata sa projektima
 • povezivanje računa sa ugovorima
 • izrada otpremnice iz računa
 • evidenciju ulaznih računa i plaćanja
 • evidenciju ugovora
 • dodavanje načina plaćanja, poreznih stopa te banaka
 • izrada eRačuna, slanje eRačuna prema javnoj nabavi i drugim subjektima
 • itd.

Ažurnim vođenjem uplata i isplata dobiva se potpuni pregled u otvorena dugovanja i potraživanja, odnosno pregled zatvorenosti po računima.

Po Zakonu o fiskalizaciji, obveznici fiskalizacije su sve pravne osobe koje su obveznici poreza na dobit, kako maloprodaja tako i veleprodaja.

​Modul računi i ponude u potpunosti omogućuje način poslovanja propisan ovim Zakonom, te možete bez problema kreirati svoje račune u skaldu sa propisima.

Uz svaku ponudu, račun ili ugovor moguće je povezati jedan ili više dokumenata. Dokument može biti kreiran unutar sustava ili učitan sa računala u program.​ Na taj nalin se svi dokumenti spremaju u jedinstvenu bazu dokumenata u programu.

Financijske dokumente je moguće dodatno kategorizirati (tagirati) te time dodatno definirati tip i vrstu puta. Time je kasnije moguće brže pronalaziti dokumente istog ili sličnog tipa ili raditi dodatne analize.