Novosti

Povijest ažuriranja softCRM aplikacije

Poštovani korisnici, softCRM aplikacija se poboljšava redovitom softverskim ažuriranjima.  

Fiskalizacija ponuda u softCRM aplikaciji

Svi obveznici fiskalizacije u prometu gotovinom koji u svojem poslovanju prije izdavanja fiskaliziranog računa, odnosno računa koji je naplaćen gotovinom, izdaju ponude na kojima navode vrstu plaćanja gotovina (novčanica, kovanica, kartica) obvezni su takve ponude fiskalizirati.

Promjena tuzemne dnevnice

Obavještavamo Vas da se od 1. rujna 2019. godine povećava iznos tuzemne (Hrvatske) dnevnice.

Obavijest o važnosti isticanja napomene »OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN«

  Poštovani korisnici, ako  je Vaše poduzeće, obrt ili OPG u sustavu fiskalizacije molimo Vas da se savjetujete sa svojim računovodstvom vezano za isticanje napomene »OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN«, a kako bi na svim potrebnim dokumentima koje generirate u softCRM aplikacije istaknuli zakonom porpisanu napomenu.

Evidencija serijskih brojeva

Serijski broj je oznaka na proizvodu koja ga u skupini istih proizvoda jednoznačno određuje. Najčešće se koriste kod onih proizvoda kod kojih se javlja potreba za praćenjem svakog njegovog komada.

Novi izvještaj – Obračun ulaza i izlaza proizvoda na skladištu

Novi izvještaj Obračun materijalnih prometa nalazi se u modulu Skladište - Stanje na skladištu.

SoftCRM aplikacija i GDPR

U softCRM aplikaciji smo implementirali funkcionalnost koja omogućava lakše upravljanje osobnim podacima: Djelatnika (u Kadrovskoj evidenciji) i Osoba (u Adresaru) čiji podaci se prikupljaju i spremaju u softCRM aplikaciju.

Grupna kategorizacija na Izlaznim i Ulaznim računima

Za jednostavnije vođenje kategorizacije na Ulaznim i Izlaznim računima implementirali smo funkcionalnost Grupna promjena kategorizacije.

Revers i povrat reversa u softCRM aplikaciji

Revers je dokument kojim se evidentira izlaz robe sa skladišta koja se privremeno izdaje i za koju se očekuje povrat na skladište.

Novi izvještaj - prodajna kalkulacija

Novi izvještaj pod Prodajna kalkulacija nalazi se na Skladištu u kategoriji Kalkulacije.

Unaprijeđeni tab nabavna cijena na proizvodima

Kako bi što bolje mogli planirati maržu po proizvodu unaprijedili smo tab nabavna cijena u šifrarniku proizvoda.

Zapisnik o promjeni cijena

Zapisnik o promijeni cijena je obavezan dokument koji moraju izrađivati svi trgovac koji se bave prodajom na malo. Od sad se Zapisnik o promjeni cijena može voditi kroz softCRM aplikaciju.

Unaprijeđeni radni nalozi za automehaničare

Kako bi automehaničarima izrada Radnih naloga bila brža i lakša na Projektu i Radnom nalogu smo dodali karticu Vozilo.

Vozni park – evidencija vozila, servisa i osiguranja

U aplikaciji softCRM dodali smo novi modul vozni park koji omogućava evidenciju službenih vozila.

Dorađena izrada narudžbenica

Na narudžbenicama smo dodali listu proizvoda po dobavljačima, odnosno dodavanje več ranije naručenih. 

Pregled godišnjih odmora djelatnika

Za što bolji pregled dodijeljenih godišnjih odmora napravili smo dodatan prikaz Pregled GO.

Kadrovska evidencija – evidencija godišnjih odmora, obitelji i stranih jezika

Kako bi kadrovska evidencija bila što potpunija dodali smo nove mogućnosti za upis podataka. 

Statistike prodaje (izlaznih računa)

Za bolji uvid u svoje financije, uspješnost poslovanja i profitabilnost pojedinog proizvoda i/ili usluge implementirali smo dodatne izvještaje. Izvještaji koji su dostupni:

Pregled obaveza na mjesečnom i tabelarnom kalendaru

Na tabelarnom kalendaru dodali smo pregled svih nezavršenih događaja. Lista nezavršenih događaja omogućava da lakše planirate svoje vrijeme ali isto tako i pratite realizaciju događaja te ranije uočite neka odstupanja, ukoliko se dese.  

Korištenje aplikacije preko sigurnosnog certifikata – SSL-a

Kako bi se sigurnost aplikacije podigla na još višu razinu omogućili smo korištenje aplikacije putem SSL-a.

Dodan novi izvještaj Sažetak projekta

Unutar aplikacije softCRM moguće je voditi evidenciju rada po projektima. Navedena evidencija je vrlo korisna ukoliko se projekti naplaćuju prema stvarno utrošenom vremenu, odnosno radu.

Filteri i numeracija stavaka na ponudama i računima

Na stavkama ponude i računa dodali smo numeraciju kako bi korisnici u svakom trenutku vidjeli koliko stavaka imaju te koji je redni broj koje stavke.

Prikaz samo svojih komunikacija i radnih naloga na kalendaru

Na mjesečnom i tjednom kalendaru omogućili smo pregled samo svojih radnih naloga i komunikacije.

Dodatne informacije na proizvodima

U šifarniku proizvoda kod unosa podataka o proizvodima i uslugama dodali smo novu karticu Dodatne informacije.

Kopiranje putnih naloga i izračun troškova

Na pregledu putnih naloga omogućeno je kopiranje istih. Na desni klik mišem otvara se funkcija Kopiraj nalog čime se kreira novi putni nalog sa svim unesenim podacima kao izvorni nalog.

Digitalno potpisivanje računa u završnoj fazi testiranja

Sve više tvrtki koristi digitalne dokumente te se smanjuje optjecaj papirnatih verzija. U prilog tome idu i novi zakonski propisi koji digitalnu inačicu dokumenta priznaju kao i papirnatu ovjerenu kopiju. 

Unaprijeđena analiza ponuda i kreiranje ponavljajućih događaja

Za što bolju analizu ponuda prema različitim kriterijima dodali smo mogućnost filtriranja prema kategoriji tvrtke.

Dodatne provjere za fiskalizaciju

Postoje različiti razlozi zbog kojih neki račun neće biti fiskaliziran iz prvog pokušaja. U pravilu su to iznimke koje se ne događaju često ali se u svakodnevnom radu ipak ponekad dese. 

Izrada prepaid-a (poklon bon i predujam)

Za evidenciju poklon bonova i predujmova izradili smo novu kategoriju Pre-paid. Predujam u ovom smislu podrazumijeva uplatu određenog iznosa koji kasnije trošite na željene usluge i/ili proizvode, npr. uplata u iznosu 1000 kuna koji možete potrošiti na željene usluge. Prepaid je moguće pregledati te dodati novi na samoj povijesti tvrtke. 

Unaprijeđeni radni nalozi

Za što lakše praćenje i izradu radnih naloga dodali smo dvije nove opcije: Praćenje informacija i statusa radnog naloga pomoću QR kodova i Izrada računa iz više radnih naloga

Spajanje tvrtki

Ukoliko je došlo do upisa tvrtki sa istim imenom, odnosno dupliciranja iste tvtke, sada se tvrtke mogu spojiti kako bi imali jedinstvene evidencije i analize.

Dodano izvješće – Evidencija nabavnih cijena prema prodaji

Dodali smo novo izvješće u modulu Računi i ponude na kojem možete vidjeti iznose prodane robe prema nabavnim cijenama. 

Dvojezični i dvovalutni predložak računa te dorada radnih naloga

Za lakše poslovanje korisnika sa inozemnim partnerima dodali smo defaultni predložak izlaznih računa na dva jezika.

Izrada radnog naloga

Kako bi olakšali rad korisnicima koji imaju potrebe za evidencijom i planiranjem rada, u softCRM-u smo omogućili izradu radnog naloga.​

Dodana mogućnost SMS podsjetnika

SMS podsjetnici nova je funkcionalnost dostupna za korištenje u softCRM aplikaciji.  

Ispis cijena za police iz šifarnika proizvoda

Prilikom maloprodaje potrebno je na policama navesti cijenu proizvoda. Kako bi olakšali izradu „naljepnica“, odnosno kartica cijena, omogućili smo ispis cijena iz šifarnika proizvoda.

Dodatne mogućnosti na primkama

Kako bi zaprimanje robe na skladište bilo što jednostavnije i točnije unaprijedili smo postojeći način unosa primki.

Loko vožnja

Kako bi evidencija putnih troškova bila potpuna dodali smo kategoriju LOKO vožnja.

Pregled nabavne cijene na proizvodima

Za uspješnu prodaju vrlo važno je imati i informacije o nabavnim cijenama proizvoda. Zbog toga smo na proizvodu, u šifraniku proizvoda,  dodali novu karticu Nabavna cijena koja će prikazivati sve cijene iz primki za taj proizvod od različitih dobavljača.

Radni odnos

U kadrovskoj evidenciji, za svakog djelatnika omogućili smo unos ugovora o Radnom odnosu.

Dodatne ovlasti na ponudama i računima

U aplikaciji softCRM moguće je definirati ovlasti za svakog djelatnika ili grupu djelatnika prema dokumentima i aktivnostima koje smije vidjeti, dodavati, mijenjati i brisati.

Izrada skladišnih dokumenata prema stanju na skladištu

Kako bi olakšali izradu skladišnih dokumenata (izdatnice, otpremnice, međuskladišnice) omogućili smo prikaz proizvoda prema željenom kriteriju. 

Prikaz QR koda i barkoda na izlaznim računima

Napretkom tehnologije sve veći naglasak se stavlja na automatizaciju procesa čime se ujedno ograničava i mogućnost pogrešaka.  Kako bi se računi mogli knjižiti automatski, bez potrebe za ručnim unosom u knjigovodstveni program omogućili smo ispis računa sa QR kodom, točnije e-URA.

Pregled tečajne liste u softCRM-u

Kako bi sve potrebne informacije bile dostupne iz aplikacije softCRM omogućili smo pregled tečajne liste te prikaz kretanja u posljednjih 30 dana.

Dodatne mogućnost definiranja apsolutne vrijednosti popusta

U aplikaciji softCRM već je ranije dodana mogućnost unosa apsolutne vrijednosti. Kako bi ova funkcionalnost bila što jednostavnija za korištenje na polju Popust kod unosa stavke na ponudi i računu omogućili smo otvaranje novog prozora na desni klik miša.

Unos broja dana godišnjeg odmora po djelatnicima

Kako bi lakše pratili iskorištenost godišnjih odmora djelatnika te koliko dana je preostalo pojedinom djelatniku, dodali smo mogućnost unosa godišnjeg za svakog djelatnika po godinama.

Pregled odsutnosti sa posla i zahtjeva na jednom pregledu

U kategoriji Odsutnost sa rada dodana je mogućnost pregleda samo odsutnost djelatnika ili odsutnosti djelatnika i zahtjeva za odsutnost.

Kalkulacije cijena

Za lakše praćenje nabavnih i prodajnih cijena po proizvodama u aplikaciji softCRM dodali smo mogućnost izrade kalkulacije cijena.

Planiranje uplata po ponudi - obročno plaćanje

Mnogi poduzetnici u svom poslovanju odobravaju kupcima/klijentima obročno plaćanje kako bi se lakše odlučili na kupnju te kako bi mogli izfinancirati određeni projekt. U aplikaciji softCRM omogućili smo povezivanje više računa na jednu ponudu te kreiranje podsjetnika na uplatu (kreiranje računa).

Dodan novi modul za potrebe ISO standarda – ciljevi, reklamacije, ocjenjivanje dobavljača

Kako bi korisnici mogli što bolje pratiti uspješnost poslovanja te kontrolirati kvalitetu dodali smo novi modul ISO usklađenost.