Novosti

Fiskalizacija ponuda u softCRM aplikaciji

Svi obveznici fiskalizacije u prometu gotovinom koji u svojem poslovanju prije izdavanja fiskaliziranog računa, odnosno računa koji je naplaćen gotovinom, izdaju ponude na kojima navode vrstu plaćanja gotovina (novčanica, kovanica, kartica) obvezni su takve ponude fiskalizirati.

Povijest ažuriranja softCRM aplikacije

Poštovani korisnici, softCRM aplikacija se poboljšava redovitom softverskim ažuriranjima.

Promjena tuzemne dnevnice

Obavještavamo Vas da se od 1. rujna 2019. godine povećava iznos tuzemne (Hrvatske) dnevnice.

Obavijest o važnosti isticanja napomene »OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN«

  Poštovani korisnici, ako  je Vaše poduzeće, obrt ili OPG u sustavu fiskalizacije molimo Vas da se savjetujete sa svojim računovodstvom vezano za isticanje napomene »OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN«, a kako bi na svim potrebnim dokumentima koje generirate u softCRM aplikacije istaknuli zakonom porpisanu napomenu.

Evidencija serijskih brojeva

Serijski broj je oznaka na proizvodu koja ga u skupini istih proizvoda jednoznačno određuje. Najčešće se koriste kod onih proizvoda kod kojih se javlja potreba za praćenjem svakog njegovog komada.

Novi izvještaj – Obračun ulaza i izlaza proizvoda na skladištu

Novi izvještaj Obračun materijalnih prometa nalazi se u modulu Skladište - Stanje na skladištu.

SoftCRM aplikacija i GDPR

U softCRM aplikaciji smo implementirali funkcionalnost koja omogućava lakše upravljanje osobnim podacima: Djelatnika (u Kadrovskoj evidenciji) i Osoba (u Adresaru) čiji podaci se prikupljaju i spremaju u softCRM aplikaciju.

Grupna kategorizacija na Izlaznim i Ulaznim računima

Za jednostavnije vođenje kategorizacije na Ulaznim i Izlaznim računima implementirali smo funkcionalnost Grupna promjena kategorizacije.

Revers i povrat reversa u softCRM aplikaciji

Revers je dokument kojim se evidentira izlaz robe sa skladišta koja se privremeno izdaje i za koju se očekuje povrat na skladište.

Novi izvještaj - prodajna kalkulacija

Novi izvještaj pod Prodajna kalkulacija nalazi se na Skladištu u kategoriji Kalkulacije.

Unaprijeđeni tab nabavna cijena na proizvodima

Kako bi što bolje mogli planirati maržu po proizvodu unaprijedili smo tab nabavna cijena u šifrarniku proizvoda.

Zapisnik o promjeni cijena

Zapisnik o promijeni cijena je obavezan dokument koji moraju izrađivati svi trgovac koji se bave prodajom na malo. Od sad se Zapisnik o promjeni cijena može voditi kroz softCRM aplikaciju.

Unaprijeđeni radni nalozi za automehaničare

Kako bi automehaničarima izrada Radnih naloga bila brža i lakša na Projektu i Radnom nalogu smo dodali karticu Vozilo.

Vozni park – evidencija vozila, servisa i osiguranja

U aplikaciji softCRM dodali smo novi modul vozni park koji omogućava evidenciju službenih vozila.

Dorađena izrada narudžbenica

Na narudžbenicama smo dodali listu proizvoda po dobavljačima, odnosno dodavanje več ranije naručenih. 

Pregled godišnjih odmora djelatnika

Za što bolji pregled dodijeljenih godišnjih odmora napravili smo dodatan prikaz Pregled GO.

Kadrovska evidencija – evidencija godišnjih odmora, obitelji i stranih jezika

Kako bi kadrovska evidencija bila što potpunija dodali smo nove mogućnosti za upis podataka. 

Statistike prodaje (izlaznih računa)

Za bolji uvid u svoje financije, uspješnost poslovanja i profitabilnost pojedinog proizvoda i/ili usluge implementirali smo dodatne izvještaje. Izvještaji koji su dostupni:

Pregled obaveza na mjesečnom i tabelarnom kalendaru

Na tabelarnom kalendaru dodali smo pregled svih nezavršenih događaja. Lista nezavršenih događaja omogućava da lakše planirate svoje vrijeme ali isto tako i pratite realizaciju događaja te ranije uočite neka odstupanja, ukoliko se dese.  

Korištenje aplikacije preko sigurnosnog certifikata – SSL-a

Kako bi se sigurnost aplikacije podigla na još višu razinu omogućili smo korištenje aplikacije putem SSL-a.

Dodan novi izvještaj Sažetak projekta

Unutar aplikacije softCRM moguće je voditi evidenciju rada po projektima. Navedena evidencija je vrlo korisna ukoliko se projekti naplaćuju prema stvarno utrošenom vremenu, odnosno radu.

Filteri i numeracija stavaka na ponudama i računima

Na stavkama ponude i računa dodali smo numeraciju kako bi korisnici u svakom trenutku vidjeli koliko stavaka imaju te koji je redni broj koje stavke.

Prikaz samo svojih komunikacija i radnih naloga na kalendaru

Na mjesečnom i tjednom kalendaru omogućili smo pregled samo svojih radnih naloga i komunikacije.

Dodatne informacije na proizvodima

U šifarniku proizvoda kod unosa podataka o proizvodima i uslugama dodali smo novu karticu Dodatne informacije.

Kopiranje putnih naloga i izračun troškova

Na pregledu putnih naloga omogućeno je kopiranje istih. Na desni klik mišem otvara se funkcija Kopiraj nalog čime se kreira novi putni nalog sa svim unesenim podacima kao izvorni nalog.

Digitalno potpisivanje računa u završnoj fazi testiranja

Sve više tvrtki koristi digitalne dokumente te se smanjuje optjecaj papirnatih verzija. U prilog tome idu i novi zakonski propisi koji digitalnu inačicu dokumenta priznaju kao i papirnatu ovjerenu kopiju. 

Unaprijeđena analiza ponuda i kreiranje ponavljajućih događaja

Za što bolju analizu ponuda prema različitim kriterijima dodali smo mogućnost filtriranja prema kategoriji tvrtke.

Dodatne provjere za fiskalizaciju

Postoje različiti razlozi zbog kojih neki račun neće biti fiskaliziran iz prvog pokušaja. U pravilu su to iznimke koje se ne događaju često ali se u svakodnevnom radu ipak ponekad dese. 

Izrada prepaid-a (poklon bon i predujam)

Za evidenciju poklon bonova i predujmova izradili smo novu kategoriju Pre-paid. Predujam u ovom smislu podrazumijeva uplatu određenog iznosa koji kasnije trošite na željene usluge i/ili proizvode, npr. uplata u iznosu 1000 kuna koji možete potrošiti na željene usluge. Prepaid je moguće pregledati te dodati novi na samoj povijesti tvrtke. 

Unaprijeđeni radni nalozi

Za što lakše praćenje i izradu radnih naloga dodali smo dvije nove opcije: Praćenje informacija i statusa radnog naloga pomoću QR kodova i Izrada računa iz više radnih naloga

Spajanje tvrtki

Ukoliko je došlo do upisa tvrtki sa istim imenom, odnosno dupliciranja iste tvtke, sada se tvrtke mogu spojiti kako bi imali jedinstvene evidencije i analize.

Dodano izvješće – Evidencija nabavnih cijena prema prodaji

Dodali smo novo izvješće u modulu Računi i ponude na kojem možete vidjeti iznose prodane robe prema nabavnim cijenama. 

Dvojezični i dvovalutni predložak računa te dorada radnih naloga

Za lakše poslovanje korisnika sa inozemnim partnerima dodali smo defaultni predložak izlaznih računa na dva jezika.

Izrada radnog naloga

Kako bi olakšali rad korisnicima koji imaju potrebe za evidencijom i planiranjem rada, u softCRM-u smo omogućili izradu radnog naloga.​

Dodana mogućnost SMS podsjetnika

SMS podsjetnici nova je funkcionalnost dostupna za korištenje u softCRM aplikaciji.  

Ispis cijena za police iz šifarnika proizvoda

Prilikom maloprodaje potrebno je na policama navesti cijenu proizvoda. Kako bi olakšali izradu „naljepnica“, odnosno kartica cijena, omogućili smo ispis cijena iz šifarnika proizvoda.

Dodatne mogućnosti na primkama

Kako bi zaprimanje robe na skladište bilo što jednostavnije i točnije unaprijedili smo postojeći način unosa primki.

Loko vožnja

Kako bi evidencija putnih troškova bila potpuna dodali smo kategoriju LOKO vožnja.

Pregled nabavne cijene na proizvodima

Za uspješnu prodaju vrlo važno je imati i informacije o nabavnim cijenama proizvoda. Zbog toga smo na proizvodu, u šifraniku proizvoda,  dodali novu karticu Nabavna cijena koja će prikazivati sve cijene iz primki za taj proizvod od različitih dobavljača.

Radni odnos

U kadrovskoj evidenciji, za svakog djelatnika omogućili smo unos ugovora o Radnom odnosu.

Dodatne ovlasti na ponudama i računima

U aplikaciji softCRM moguće je definirati ovlasti za svakog djelatnika ili grupu djelatnika prema dokumentima i aktivnostima koje smije vidjeti, dodavati, mijenjati i brisati.

Izrada skladišnih dokumenata prema stanju na skladištu

Kako bi olakšali izradu skladišnih dokumenata (izdatnice, otpremnice, međuskladišnice) omogućili smo prikaz proizvoda prema željenom kriteriju. 

Prikaz QR koda i barkoda na izlaznim računima

Napretkom tehnologije sve veći naglasak se stavlja na automatizaciju procesa čime se ujedno ograničava i mogućnost pogrešaka.  Kako bi se računi mogli knjižiti automatski, bez potrebe za ručnim unosom u knjigovodstveni program omogućili smo ispis računa sa QR kodom, točnije e-URA.

Pregled tečajne liste u softCRM-u

Kako bi sve potrebne informacije bile dostupne iz aplikacije softCRM omogućili smo pregled tečajne liste te prikaz kretanja u posljednjih 30 dana.

Dodatne mogućnost definiranja apsolutne vrijednosti popusta

U aplikaciji softCRM već je ranije dodana mogućnost unosa apsolutne vrijednosti. Kako bi ova funkcionalnost bila što jednostavnija za korištenje na polju Popust kod unosa stavke na ponudi i računu omogućili smo otvaranje novog prozora na desni klik miša.

Unos broja dana godišnjeg odmora po djelatnicima

Kako bi lakše pratili iskorištenost godišnjih odmora djelatnika te koliko dana je preostalo pojedinom djelatniku, dodali smo mogućnost unosa godišnjeg za svakog djelatnika po godinama.

Pregled odsutnosti sa posla i zahtjeva na jednom pregledu

U kategoriji Odsutnost sa rada dodana je mogućnost pregleda samo odsutnost djelatnika ili odsutnosti djelatnika i zahtjeva za odsutnost.

Kalkulacije cijena

Za lakše praćenje nabavnih i prodajnih cijena po proizvodama u aplikaciji softCRM dodali smo mogućnost izrade kalkulacije cijena.

Planiranje uplata po ponudi - obročno plaćanje

Mnogi poduzetnici u svom poslovanju odobravaju kupcima/klijentima obročno plaćanje kako bi se lakše odlučili na kupnju te kako bi mogli izfinancirati određeni projekt. U aplikaciji softCRM omogućili smo povezivanje više računa na jednu ponudu te kreiranje podsjetnika na uplatu (kreiranje računa).

Dodan novi modul za potrebe ISO standarda – ciljevi, reklamacije, ocjenjivanje dobavljača

Kako bi korisnici mogli što bolje pratiti uspješnost poslovanja te kontrolirati kvalitetu dodali smo novi modul ISO usklađenost.

Dodana povijest na osobama

Pojedina poduzeća više posluju sa fizičkim osobama nego pravnima pa smo iz tog razloga dodali povijest aktivnosti i dokumenata i na osobe. 

Financijsko stanje na skladištu na određeni dan

U kategoriji stanje na skladištu dodali smo datum pomoću kojeg je moguće pretražiti stanje na točno određeni dan. Stanje je moguče provjeriti za sva skladišta zbirno ili za svako skladište posebno.

Ispis otpremnice bez cijena i spremanje dokumenata sa vlastitim nazivom

U aplikaciji softCRM omogućili smo ispis otpremnice bez cijena, kada se navodi samo naziv proizvoda, jedinica mjere te količina. 

Obavijest o ukidanju podršci za Silverlight na pregledniku Google Chrome

Obavještavamo Vas da Google u rujnu 2015. godine ukida podršku za Silverlight, odnosno pristup aplikaciji softCRM više neće biti moguć u novijim verzijama preglednika Google Chrome. Za neometani rad molimo Vas da koristite preglednike Mozilla Firefox ili Internet Explorer.

Odobravanje ponude sa većim iznosom

Za pojedine ponude potrebno je odobrenje određenog djelatnika (npr. direktora, uprave...) kako bi se iste mogle izdati u željenom obliku. Ovu mogućnost dodali smo i u aplikaciju softCRM na način kako ćemo opisati u nastavku.

Dorada obrasca za evidenciju radnog vremena

Prema novom Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima dodana su nova obavezna polja koja se odnose na detaljniji prikaz odsustva djelatnika i rada. Uz to propisuje se i obaveza vođenja evidencije dnevnog i tjednog odmora djelatnika.

Unos cijene i količine sa više decimala

U aplikaciji softCRM omogućili smo unos cijena i količina sa više decimala, odnosno odabir od 0-4 decimale. Navedeni broj željenih decimala odabire se u Osnovnim vrijednostima.

Izrada računa iz predujma prema ponudi

Predujam (odnosno račun sa oznakom predujam) se radi iz ponude na standardni način kao i do sada. Iz ponude se direktno može izraditi novi račun pomoću funkcije Kreiraj račun. Kreiranjem računa na taj način ponuda se automatski označava kao prihvaćena.

Unaprijeđena evidencija dolazaka i odlazaka djelatnika te povezivanje sa šihtericom

Izmijenili smo princip rada postojeće evidencije dolazaka i odlazaka kako bi informacija o radnom vremenu djelatnika bila što ažurnija i točnija.

Dodan tabelarni pregled sa informacijom o broju tvrtki, osoba i djelatnika u aplikaciji

Kako bi u svakom trenutku znali s koliko tvrtki i osoba poslujete te koliko je djelatnika evidentirano u aplikaciji softCRM dodali smo novi tabelarni pregled Tvrtke, osobe djelatnici.

Dorada POS obračuna te izlaznih računa

Omogućili smo prikaz obračuna maloprodajnih računa za odabranog djelatnika i/ili blagajnu ali i za sve djelatnike i sve blagajne. 

Izrađena mobilna aplikacija softCRM TimeSheet za evidenciju radnog vremena terenskih djelatnika

Aplikacija omogućava evidenciju radnog vremena djelatnika koji rade terenski te su zbog toga često izvan matičnog poduzeća i ureda. Instalacijom softCRM TimeSheet-a moguće je napraviti evidenciju dolaska (prijavu) i odlaska (odjavu) djelatnika u svakom trenutku i na bilo kojoj lokaciji gdje se trenutno nalazi djelatnik.

Povezivanje računa i otpremnica, skidanje sa skladišta tijekom prodaje

Za lakšu evidenciju stanja na skladištu povezali smo izlazne račune i otpremnice. Na prozoru za izlazne račune dodali smo novu funkciju Kreiraj otpremnicu pomoću koje se kreira nova otpremnica sa svim podacima navedenima na računu. 

Automatsko spremanje novih proizvoda na stavkama dokumenata i masovni ispis

Omogućili smo automatsko spremanje novih proizvoda/usluga u bazi prilikom upisa stavke na ponudi, izlaznom računu i narudžbenici.

Izrada računa iz više ponuda

Kako bi što lakše upravljali svojim financijskim dokumentima dodali smo mogućnost izrade računa iz više ponuda. Ovom opcijom aplikacija omogućava da na jednostavan način naplatite sve što je odrađeno za pojedinog klijenta/kupca bez potrebe da svaku stvar zasebno fakturirate. 

Povijest cijena na stavkama

Na stavkama dokumenata ( ponuda, izlazni račun i narudžbenica) omogućili smo pregled povijesti cijena. Cijene koje se prikazuju u povijesti vezane su za tu stavku i tog kupca na temelju prošlih dokumenata tog tipa, koje ste izradili u aplikaciji za njih. 

Unaprijeđenje naprednog filtera

Postojeći napredni filter smo dodatno unaprijedili dodavši mogućnost filtriranja svih polja prema pravilima opreacija I i ILI. Pri dnu prozora filtera nalazi se oba dvije opcije te prilikom filtriranja možete odabrati koju želite koristiti. 

Izračun troškova na projektima

Omogućili smo prikaz troškova na projektu u različitim valutama. Sada više ne moraju svi troškovi za određeni projekt biti u istoj valuti, valuti projekta, već se svi troškovi mogu unijeti onako kako su i nastali.

Slanje poruka (mailova) kupcima

Dodali smo novu kategoriju poruke kupcima koja omogućava slanje mailova tvrtkama i osobama iz adresara aplikacije. Prilikom kreiranja nove poruke kupcima moguće je odabrati tvrtku i/ili osobu pomoću naprednog filtera.

Zahtjev za odsustvo sa rada

U kadrovskoj evidenciji  dodali smo novu kategoriju zahtjev za odsustvo s rada. Ona omogućava slanje zahtjeva za bilo koju vrstu odsustva kao što su godišnji, bolovanje, roditeljsko bolovanje i dr. Na taj način djelatnik (ili uprava) koji je zadužen za ljudske resurse unutar poduzeća može lakše pratiti tko je kada na godišnjem te spriječiti eventualno preklapanje godišnjih odmora djelatnika koji rade na istom projektu.

Povezivanje komunikacije i događaja

Kako bi što lakše pratili događaje vezane za tvrtku omogućili smo odabir više tvrtki za jedan događaj. Odabir više tvrtki olakšava stvar kada se npr. ide a službeni put u kojem se posjeti nekoliko kupaca/klijenata. Na taj način ne morate za svaku tvrtku kreirati poseban događaj već možete jednim događajem uključiti sve tvrtke.

Kreiranje ponavljajućih događaja

U aplikaciji softCRM omogućili smo kreiranje događaja koji se periodički ponavljaju. Ponavljajući događaj može se definirati na prozoru već postojećeg događaja.

Pregled rezime tvrtke

U aplikaciji softCRM implementiran je novi pregled Rezime tvrtke koji omogućava pregled svih važnih događaja i dokumenata vezanih za odabranu tvrtku.

Napredan filter na događajima, unos projekata na svim dokumentima

Kako bi praćenje i upravljanje tvrtkama bilo što učinkovitije dodali smo mogućnost odabira odgovornog djelatnika. U ovom polju za svaku tvrtku se može odabrati koji djelatnik je zadužen za nju. Sukladno tome dodali smo novi filter na pregledu tvrtki Moje tvrtke u kojem se djelatniku prikazuju samo one tvrtke za koje je zadužen.

Evidencija edukacije djelatnika

Stalna edukacija i doškolovanje djelatnika je iznimno važno zbog konkurentnosti i praćenja trendova na tržištu. Kako bi pratili napredak djelatnika u softCRM aplikaciji, dodali smo novu karticu Edukacija.

Prikaz projekata po organizacijskim jedinica, izrada projekta iz ponude

Omogućili smo povezivanje projekata sa organizacijskim jedinicama odnosno odjelima. Na taj način smo omogućili odabir vođenja projekata prema tvrtkama ili prema odjelima, ovisno o potrebama poduzeća. Svaki odjel može zasebno voditi svoje projekte i na taj način pratiti svoju učinkovitost.    

HAMAG-BICRO potpis ugovora

Softwise i HAMAG-BICRO potpisali su ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Evidencija blagdana te prikaz na kalendarima i odsutnosti sa rada

Na pregledu odsutnosti sa rada označili smo dane blagdana crvenim okvirom polja, kao i kod nedjelje. Kada se mišem pozicijonira na određeni blagdan (datumsko polje koje je blagdan) tada se na prvom mjestu prikaže naziv tog blagdana te nakon toga odsustva djelatnika ukoliko su definirana.

Grafička analiza prodaje

Vrlo često grafički prikaz puno više govori nego brojevi u kojima je teško iščitati što je važno. Zbog toga smo na izlaznim računima dodali grafičku analizu prodaje koja se sastoji od nekoliko grafikona važnih za odlučivanje i daljnje korake. 

Grupni zadaci, analiza izlaznih računa

Na projektima dodana nova kategorija Grupni zadaci koja ima sve mogućnosti kao i već postojeći zadaci. Osnovna razlika je u tome da se grupni zadaci mogu istovremeno dodijeliti više djelatnika te prilagođenja timskom radu na jednom zadatku.

Odsutnost sa rada na kalendarima, Analiza po voditelju

Za što lakše planiranje obaveza i rokova potrebna je točna informacija o raspoloživim djelatnicima. Zbog toga smo dodali odsutnost sa rada na tjedni i mjesečni kalendar kako bi uvijek znali tko se nalazi u poduzeću, tko je na godišnjem, bolovanju... te kad se vraća.   

Unaprijeđeno filtriranje na izlaznim računima

Na izlaznim računima dodan je novi filter koji prikazuje sve račune u ovoj godini. Dodali smo novu funkciju za poništavanje filtera i vraćanje na defaultni koji je postavljen u osnovnim vrjednostima. Nova funkcija poništi vraća defaultni filter te briše i unesene podatke u polju za pretragu.

Dodatne mogućnosti na proizvodima i projektima

U analizi projekta (na pregledu projekta) dodani su podaci o voditelju i članovima tima te opisu projekta.

Promjena statusa događaja

U sustavu softCRM omogućili smo promjenu statusa događaja na dva načina.

Pregled svih događaja

Na tjedni kalendar obaveza dodani su događaji uz ostale, već postojeće obaveze. Na tjednom kalendaru prikazuju se sve bitne informacije vezane uz događaj, kao što su naziv, period, voditelj, sudionici, opis, tvrtka, projekt, lokacija.  

Dodjela djelatnika na proračun projekta

Omogućili smo da se prilikom kreiranja projekta, članovi tima automatski zapišu na proračun projekta. Na taj način je olakšano vođenje evidencije o proračunu te je potrebno odabrati samo postotak kojim djelatnik sudjeluje na proračunu ili pak apsolutna vrijednost.  

Analiza po djelatnicima i dorađene otpremnice

U modulu projekti dodana je nova kategorija analiza po djelatnicima u kojoj smo dodali izvještaj analiza po proračunu. Prihodi se mogu provjeriti u željenom vremenskom roku te se prikazuje sav prihod na svim projektima na kojima je djelatnik radio u tom periodu.  

Dorađene obavijesti koje se šalju na mail

Kako bi obavijesti koje korisnici dobivaju na mail bile što korisnije i jednoznačnije promijenili smo naslov svake obavijesti, tako da je sada jedinstven za svaku pojedinu obavijest.

Potpuna evidencija ulaznih računa

U sustavu softCRM omogućili smo kreiranje ulaznog računa na osobu. Kako bi imali potpunu evidenciju troškova, sada se ulazni računi uz tvrtku mogu kreirati i na pojedinu osobu koja nije vezana ni za jednu tvrtku. Uz osobu dodali smo gumb kojim se mogu provjeriti svi podaci vezani za tu osobu.

Unaprijeđen modul nabave

Na prozoru za unos osoba u sustav softCRM omogućili smo pregled tvrtke, ako je osoba vezana za određenu tvrtku. Prilikom pregleda podataka o određenoj osobi sada možete pomoću gumba odmah pogledati i sve podatke vezane uz tvrtku u kojoj radi ta osoba.  

Promijenjena osnovna funkcionalnost gumbova

Dosadašnji gumbovi i njihova funkcionalnost - spremi i zatvori te otkaži - zamijenjeni su gumbovima spremi te zatvori. Novi gumb spremi ima funkcionalnost spremanja podataka. Gumb zatvori ima istu funkcionalnost kao i prijašnji gumb otkaži, odnosno samo zatvara željenu formu bez spremanja.

Dorada putnih naloga

Na tuzemnim putnim nalozima izračun dnevnice vrši se automatski prema unesenom vremenu polaska i vremenu povratka. Navedenu dnevnicu moguće je promijeniti unosom željenih sati i minuta.  

Pregled zauzetosti djelatnika

Kako bi korisnici u svakom trenutku znali kome mogu dodijeliti zadatak dodali smo pregled zauzetosti djelatnika. Pregled zauzetosti djelatnika prikazuje listu svih zadatak po djelatnicima sa definiranim krajnjim rokovima. Na taj način možete odmah vidjeti tko ima koliko zadataka, kome možete dodijeliti novi zadatak te koji krajnji rok zadatka definirati.

Dodana analiza zadataka

Na pregledu zadataka dodana analiza zadataka koja daje više informacija o zadacima koji se trenutno nalazi na listi. Zadatke je moguće dodatno filtrirati prema projektima te prema završenosti i nezavršenosti zadataka.  

Inozemni putni nalozi

Unaprijedili smo postojeće putne naloge sa mogućnošću izrade inozemnih putnih naloga. Na inozemnom putnom nalogu sada je moguće definirati dnevnicu za svaku državu kroz koju se putuje.

Rekapitulacija projekata

Rekapitulacija projekta omogućava pregled završenosti projekta u nekom vremenskom razdoblju te proračun tih projekata.

Dodan modul nabava

Kako bi cijeli ciklus poslovanja bio evidentiran u SoftCRM aplikaciji izradili smo novi modul Nabava. Nabava nam daje potpunu informaciju o stanju i vrijednosti narudžbenica prema nekom dobavljaču.

Dodatne mogućnosti na projektu

U aplikaciju je omogućeno da se prilikom dodavanja novog zadatka djelatnik može definirati kao član tima na projektu, iako ranije na projektu nije definiran.

Projekti za fizičke osobe

Omogućili smo vezu između osobe i projekta. Sada se projekt može kreirati i na fizičku osobu (klijenta, kupca) a ne samo na pravnu osobu (tvrtku).

Unaprijeđeni zadaci

Na zadacima smo dodali nove filtere za pretraživanje. Uz postojeće filtere Nezavršeni zadaci za mene, Nezavršeni zadaci od mene i Svi dodali smo dva nova filtera, Nezavršeni zadaci na mojim projektima i Završeni zadaci na mojim projektima.

Račun za predujam

U modulu Računi i ponude dodali smo mogućnost izrade računa za predujam. Račun za predujam izrađuje se na isti način kao i običan račun, definiranjem osnovnih informacija te dodavanjem stavaka računa. Nakon toga potrebno je odabrati opciju Predujam na naprednom pregledu računa.  

Događaji

U aplikaciji SoftCRM dodali smo novi modul Događaji koji omogućava planiranje i praćenje svih događaja koji se odvijaju unutar tvrtke, bilo to poslovni sastanak, organizirana edukacija, prezentacija proizvoda ili neka terenska procjena i dr.  

Dodane osnovne informacije

Kako bi korisnik uvijek bio informiran o uvjetima korištenja SoftCRM aplikacije omogućili smo prikaz informacije do kada je paket aktivan, odnosno do kad je plaćen najam aplikacije. Na taj način korisnik u svakom trenutku zna kakvo je stanje aplikacije i kada treba produžiti najam.  

Unaprijeđena financijska analiza

Na samoj financijskoj analizi projekata i upravljanju projektima općenito dodali smo još nekoliko mogućnosti koji olakšavaju kontrolu projekta te donošenje važnih odluka.  

Financijska analiza projekata

Kontrola projekta podrazumijeva praćenje realizacije zadataka vezanih uz projekte ali isto tako i troškovi na projektu. Zbog toga smo na projektima omogućili unos proračuna (budžeta) projekta.

Brzi izbornik POS

Neke djelatnosti zahtijevaju da kreiranje i ispis računa bude što brže napravljen kako ne bi došlo do nepotrebnih zastoja i gubljenja vremena. Takvi računi sadrže neke osnovne artikle koji se često ponavljaju i ne podliježu nekim značajnim promjenama. Zbog toga smo u aplikaciji softCRM omogućili unos računa putem brzog izbornika.  

Promet blagajne

U modulu blagajna prikazuje se promet i u prolaznim blagajnama a ne samo u glavnoj kako je bilo do sada. Svi kreirani izlazni računi sada se prikazuju i u pregledu blagajne na koju se isti odnose.

Unaprijeđen ispis dokumenata

Na izlaznom računu sada je moguće definirati i datum DVO, odnosno datum nastanka dužničko-vjerovničkog odnosa, koji se prikazuje na ispisu računa uz Datum računa i Datum valute.  

Template za ispis računa

Uz standardni ispis računa dodali smo i novi tamplete računa u kojem se podaci o kupcu (klijentu) prikazuju na desnoj strani. Na taj način moguće je kreiranje računa prema vašim željama i potrebama, odnosno prema vašim navikama korištenja kuverta sa desnim ili lijevim prozorčićem za adresu.   

Unaprijeđeni putni nalozi

U modulu putni nalozi dodali smo novu funkcionalnost i dodatno ga poboljšali.

Slanje obavijesti na mail

Kako bi korisnici uvijek bili u toku sa obvezama i nadolazećim zadacima, omogućili smo slanje važnih obavijesti na mail.

Osnovna sredstva

U aplikaciji smo dodali novi modul Osnovna sredstva koji omogućava unos osnovnih sredstava poduzeća koje koristi u svom poslovanju.

Obračun kase

Uz fiskalizaciju maloprodajnog računa omogućili smo i automatsku izradu obračuna koji su propisani zakonom

Fiskalizacija maloprodajnog računa

Kako bi korisnicima, koji su obveznici fiskalizacije, omogućili korištenje aplikacije za sve aspekte poslovanja, izradili smo mogućnost fiskalizacije maloprodajnog računa.

Postavke podsjetnika

Ukoliko poslovanje ne ide po planu, odnosno dolazi do prekoračenja rokova plaćanja, u aplikaciji smo omogućili kreiranje podsjetnika za plaćanje (opomena).

Postavke računa

Dodane su postavke kojima se određuje defaultni žiroračun, te defaultni template za izlazne račune. Prilikom kreiranja računa po ugovoru automatski se popunjavaju polja na računu.

Grupe ovlasti

U aplikaciji smo definirali grupe ovlasti koje se dodjeljuju djelatnicima u poduzeću.

Unaprijeđen pregled obaveza

Na pregledu obaveza omogućen je prikaz djelatnika, osoba i ugovora.

Najam aplikacije

Kako bi aplikacija bila dostupna kako većim tako i malim poduzećima i obrtima, osmislili smo jednostavan model mjesečnog najma prema broju korisnika.

Inventura skladišta

Postojećim mogućnostima skladišne evidencije dodali smo i inventuru skladišta. 

Unaprijeđeni ugovori

Značajno smo poboljšali funkcionalnost ugovora te ih još više integrirali u cijeli sustav.

Skladišno poslovanje

Izradili smo cijelovit modul skladišnog poslovanja koji služi za temeljitu i cjelovitu evidenciju jednog ili više skladišta sa svim skladišnim dokumentima.

Google Maps integracija

Uveli smo mogućnost definiranje lokacije tvrtkama i osobama, te time omogućili lakše geografsko snalaženje.

Napredno filtriranje

Omogučili smo napredno filtriranje prema svim parametrima.

Pomicanje svih prozora

Dodatnu preglednost kroz cijelu aplikaciju postigli smo omogučivši jednostavno pomicanje svih prozora.    

Poboljšana evidencija tvrtki i osoba

U adresar tvrtki i osoba uveli smo nekoliko značajnih poboljšanja vezano za kvalitetnije kategoriziranje i opisivanje.

Pregledna analiza korištenja

Poboljšali smo uvid u korištenja aplikacije, i to prema zauzetosti prostora i ostvarenom prometu.    

Jednostavniji unos računa

Da bi se ubrzao unos ulaznih i izlaznih računa, fokus je stavljen samo na nužna polja.

Značajno ubrzan odziv aplikacije

Dodatnom optimizacijom te analizom praktičnosti korištenja aplikacije, uspijeli smo značajno ubrzati pojedine djelove aplikacije.

Evidencija rada zaposlenika

Povodom promijena zakona, te sukladno novom zakonu, sve tvrtke su obavezne voditi evidenciju rada svojih zaposelenika. Naime, na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o radu donesen je novi pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima.