Izrada skladišnih dokumenata prema stanju na skladištu

Kako bi olakšali izradu skladišnih dokumenata (izdatnice, otpremnice, međuskladišnice) omogućili smo prikaz proizvoda prema željenom kriteriju. 

Korisnik može sam definirati da li želi da se prilikom izrade skladišnog dokumenta prikazuju:

  • Svi aktivni proizvodi iz šifarnika proizvoda
  • Svi aktivni proizvodi koji su se bilo kad pojavili na odabranom skladištu odnosno stanju na skladištu bez obzira o količini
  • Svi aktivni proizvodi koji se nalaze na odabranom skladištu i količina je veća od 0

Opisanim načinom korisnici mogu odrediti da li žele da im se prikazuju samo proizvodi koji su dostupni na skladištu. Uz proizvode prikazuju se i sve aktivne usluge koje je moguće odabrati na svim skladišnim dokumentima.

 


 

Na ponudama i računima omogućili smo filtriranje proizvoda na stavkama putem šifre proizvoda. Upisom šifre u padajućem izborniku prikazuju se svi proizvodi koji zadovoljavaju uvjet prema šifri ili prema nazivu.

 


 

Na svim poljima gdje se odabiru djelatnici omogućili smo prikaz samo aktivnih djelatnika te neaktivnih djelatnika ako se na njih odnosi određena aktivnost (dokument) koja se upravo provjerava. 
Svi djelatnici, aktivni i neaktivni, prikazuju se samo kod evidencija kako bi mogli pregledati sve evidencije bez obzira kada su izrađene.