Modul Događaji - evidencija događaja

Evidencija događaja u online poslovnoj aplikaciji

Evidencija događaja u online poslovnoj aplikaciji

Osnovni podaci o novom događaju u SoftCRM aplikaciji.

Modul događaji omogućava planiranje i praćenje svih događaja koji se odvijaju unutar tvrtke ili organizcije, bilo to poslovni sastanak, organizirana edukacija, prezentacija proizvoda, terenska procjena ili nešto drugo. Kompletna evidencija i uvid pomoći će svakom timu lakšu organizaciju.

U online aplikaciji softCRM moguće je upravljati događajima:

 • kreiranjem novog događaja
 • definiranjem rokova događaja
 • povezivanjem događaja sa projektom, tvrtkom i osobom
 • izrada ponavljajući događaja sa željenim periodom ponavljanja
 • određivanjem suradnika na događaju
 • definiranjem koraka na događaju
 • određivanjem prioriteta koraka i redoslijeda odvijanja
 • kopiranjem koraka iz prošlih (sličnih) događaja
 • kreiranjem zadataka iz određenog koraka
 • evidencijom komunikacije direktno na događaju
 • kategorizacijom događaja
 • dokumentiranjem događaja

Planiranjem događaja istovremeno se i kontrolira tijek odvijanja događaja te svi potrebni resursi. Vrlo važno je definirati početak i završetak događaja te sudionike na događaju kako bi znali u svakom trenutku tko je od djelatnika na raspolaganju za druge obaveze.

Koraci događaja omogućavaju detaljnu razradu tijeka događaja koji je bitan ako se radi o događaju koji traje duži period. Ipak dobro je pomno isplanirati tijek odvijanja i kraćeg događaja, tipa sastanka i prezentacije proizvoda. Na taj način se možemo dobro pripremiti prema unaprijed definiranim koracima i njihovim prioritetima i samim time biti dobar sugovornik, odnosno uspješan izlagač.

Kako bi ubrzali kreiranje događaja, odnosno koraka događaja u online aplikaciji softCRM omogućili smo kopiranje koraka iz prošlih događaja.

Iz koraka događaja moguće je kreirati i zadatak za određenog djelatnika, odnosno više zadataka, kako bi djelatnici znali što je njihova obveza i koji su krajnji rokovi.

Uz svaki događaj moguće je povezati jedan ili više dokumenata. Dokument može biti:

 • kreiran unutar sustava (kroz intuitivan editor)
 • preuzet iz neke druge aplikacije (Word, Excel, ...)
 • skeniran kroz aplikaciju

Svi dokumenti spremaju se u jedinstvenu bazu dokumenata.

Događaj je moguće dodatno kategorizirati (tagirati), čime je kasnije moguće jednostavno  pronalaziti događaje istog ili sličnog tipa, ili raditi dodatne analize.