Elektronički račun - izrada i slanje ( eRačun )

Slanje elektroničkog računa (eRačuna) iz programa za fakturiranje

Slanje elektroničkog računa (eRačuna) iz programa za fakturiranje

Iz softCRM programa za izradu ponuda i računa mogu se slati elektronički računi (eRačuni) prema naručiteljima / kupcima / klijentima (javnim, privatnim ... ).

Za potrebe slanja elektroničkih računa (eRačuna) prema propisanom  "Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi" u aplikaciji softCRM koristi se servis moj eRačun.  Servis moj eRačun je informacijski posrednik za slanje i primanje elektroničkih računa između primatelja i pošiljatelja.
 

eRačun - kako funkcionira izdavanje:

Standarno sve račune u softCRM aplikaciji izrađujete kroz modul računi i ponude - izlazni račun. Popunite osnovne podatke (naziv kupca, OIB, adresu, datum računa, datum valute, način plaćanja i sl.), unesete na tab stavke - proizvode sa cijenama, količinama, popustima i dr. te na tabu eRačun odaberete gumb "pošalji".
Za svaki eRačun mogu se upisati infromacije o pratećim dokumentima kao što su:

 • broj ugovora
 • broj narudžebnice
 • broj otpremnice

Ako je slanje eRačuna bilo uspješno softCRM aplikacija će prikazati jedan od statusa, tj. fazu u kojoj se nalazi njegovo slanje prema naručitelju / kupcu / klijentu.

 

Elektronički račun - statusi poslanih eRačuna u softCRM aplikaciji:

 • Elektronički račun u pripremi - Račun je upravo u izradi ili čeka na obradu Servisa Moj-eRačun (certificiranje, potpisivanje itd). Računi u ovom statusu prosječno ostaju nekoliko sekundi, no u vrijeme ekstremno velikog prometa mogu ostati u statusu “U pripremi” i više sati.
 • Poslani elektronički račun - Račun je uspješno obrađen i e-mail obavijest o primitku računa poslana je primatelju. Račun čeka na preuzimanje.
 • Potpisani elektronički račun - Račun je obrađen od strane MeR i čeka na slanje u sustav drugog informacijskog posrednika. Računi u ovom statusu u prosjeku ostaju nekoliko sekundi, no prijenos može potrajati i do 24 sata u ekstremnim situacijama.
 • Dostavljeni elektronički račun- Račun je uspješno zaprimljen i preuzet od strane primatelja. Ukoliko primatelj koristi usluge drugog informacijskog posrednika, status dostavljen podrazumijeva da je račun zaprimljen u sustav drugog posrednika i da je proslijeđen primatelju. Dodatne informacije prenosit će se kroz Procesne statuse (više o procesnim statusima niže).
 • Neuspjeli eRačun (crvena boja) - Ukoliko se radi o računu koji mora proći validaciju Centralne platforme, status neuspjelo znači da ju nije prošao; ako se radi o razmjeni računa među dva Moj-eRačun korisnika koji nisu obveznici JN, status neuspjelo znači da račun nije preuzet unutar 5-10 radnih dana.
 • Neuspjeli eRačun (siva boja) - Račun je poslan, no nije ga bilo moguće obraditi i proslijediti primatelju (neispravan XML, greška pri certificiranju i sl.) - ovakve račune preporučamo ponovo poslati, a ako i pri ponovljenom slanju ne budu obrađeni, potrebno je detaljnije provjeriti XML.
 • Ispisan eRačun - Račun je opozvan od strane pošiljatelja i time više nije dostupan za preuzimanje primatelju. Račune za obveznike javne nabave standardno nije moguće opozvati jer se transfer na Centralnu platformu vrši unutar nekoliko sekundi.

 

Koje sve račune možete slati elektronički iz softCRM aplikacije?

 • maloprodajni e-račun (elektronički račun)
 • veleprodajni e-račun (elektronički račun)
 • e-račun (elektronički račun) u sustavu pdv-a ili izvan sustava pdv-a
 • poslati stornirani e-račun (elektronički račun)
   

Elektronički račun - slanje i primitak eRačuna u softCRM programu:

Primitak elektroničkog računa (eRačun) poslanog iz softCRM aplikacije naručitelju / kupcu izgleda kao na primjeru slike u nastavku:

Po primitku elektorničkog računa (eRačuna) naručitelj / kupac preuzima PDF verziju dokumenta.

Preuzimanje elektroničkog računa (eRačuna) od strane naručitelja / kupca :