softCRM Moduli

Svaka tvrtka u svojem poslovanju generira različite poslovne dokumente: od izlaznih računa, putnih naloga, korisničke dokumentacije, projektne dokumentacije, do ponude i mnogih drugih. Nakon određenog vremena, broj dokumenata i dokumentacije raste, te je snalaženje sve otežanije. Da bi se upravljanje nad svim poslovnim procesima i dokumentima olakšalo i ubrzalo, osmislili smo programsko rješenje softCRM.

Što je CRM?

CRM je strategija i skup poslovnih procesa za upravljanje odnosima tvrtke s klijentima, kupcima, dobavljačima, partnerima i zaposlenicima, a za povećanje produktivnosti.

Što je ERP?

ERP je sustav koji podržava odvijanje mnogih operativnih procesa poduzeća u različitim poslovnim područjima nabave, prodaje, proizvodnje, skladištenja, financija i drugo.

Što je softCRM?

softCRM je online programsko rješenje u kojem su na jednostavan i efikasan način integrirani elementi CRM i ERP sustava. Jednostavno, efikasno, sve na jednom mjestu.

 

softCRM sustav pruža više mogućnosti samom korisniku aplikacije pri izradi, sistematizaciji i pronalaženju poslovnih dokumenata sa velikim naglaskom na CRM funkcionalnost.

 

Koje module ima softCRM?

Programsko rješenje softCRM je integriran i usko povezan online CRM sustav, no radi lakšeg objašnjenja svih mogućnosti, logički smo ga podjelil u module. ​​

Modul Pregled - evidencija i upravljanje obavezama

Modul omogućuje kompletan pregled svih obaveza i dokumenata izrađenih u online programu softCRM-a te se oni prikazuju s obzirom na datum dospijeća. Sve se obaveze i zadaci prikazuju na jednostavan i funkcionalan način za lako i brzo upravljanje, uvid i pretragu.

Modul Adresar - evidencija i upravljanje kontaktima

Funkcija modula adresar je pregledno centralno mjesto adresnih podataka svih fizičkih i pravnih osoba s kojima vaša tvrtka ili organizacija kontaktira ili je kontaktirala u prošlosti - ukratko: svi kontakti na jednom mjestu, sa svim relevantnim informacijama.

Modul Projekti - program za upravljanje projektima i zadacima

Modul projekti služi za planiranje i rukovođenje projektima (project management). Moguće je definirati redoslijed izvođenja istih, kao i preduvjete za početak.  

Radni nalog - evidencija i planiranje rada djelatnika

Radni nalozi nalaze se unutar modula za vođenje projekata. Radni nalozi najmjenjeni su da olakšavaju evidenciju i planiranje rada djelatnika. Na radnom nalogu evidentiraju se informacije koje djelatnicima pomažu izvršavati dodijeljene radne zadatke.  

Modul Događaji - evidencija događaja

Modul događaji omogućava planiranje i praćenje svih događaja koji se odvijaju unutar tvrtke ili organizcije, bilo to poslovni sastanak, organizirana edukacija, prezentacija proizvoda, terenska procjena ili nešto drugo. Kompletna evidencija i uvid pomoći će svakom timu lakšu organizaciju.

Modul Dokumenti - evidencija i arhiva dokumenata

Modul dokumenti služi kao središnje mjesto za spremanje svih vrsta dokumenata, neovisno o mjestu njihovog nastanka. Uz fleksibilnu organizaciju same strukture i ovlasti pristupa te pretraživost po svim atributima i samom sadržaju, snalaženje u moru dokumenata predstavlja potpuno drugi doživljaj.  

Modul Komunikacija - vođenje i evidencija komunikacije sa kupcima

Modul omogućuje evidentiranje i planiranje komunikacije sa osobama ili tvrtkama. Nakon realiziranog kontakta, dovoljno je upisati rezime komunikacije te definirati datum (i vrijeme) sljedećeg kontakta (ukoliko je isti potreban). Online programsko rješenje softCRM će se sam pobrinuti da ne zaboravite.  

Modul Računi i ponude - izdavanje računa i ponuda

Modul računi i ponude unutra programa omogućuava izradu računa, ponuda i ugovora za sve tipove organizacija. Ažurnom evidencijom navedenih financijskih dokumenata omogućuje se ažurno praćenje svih obaveza s jedne strane te svih potraživanja s druge strane. Uz minimalno truda i napora i uz minimalno utrošeno vrijeme, moguće je imati potpuni pregled i uvid u financije tvrtke, što predstavlja ERP komponentu programa.

Modul Nabava – izrada i vođenje narudžbenica

Modul nabava omogućuje potpunu evidenciju narudžbenica izrađenih unutar online programa softCRM. Ovakvom evidencijom narudžbenica omogućuje se ažurno praćenje svih obaveza tvrtke prema vanjskim dobavljačima i poslovnim partnerima.

Modul Skladište - upravljanje skladištem proizvoda

Modul skladišno poslovanje unutar online programa (aplikacije) za vođenje skladišta omogućava preglednu i potpunu evidenciju svih poslovnih procesa (ulaza proizvoda na skladište i izlaza proizvoda sa skladišta) unutar jednog ili više skladišta. Ovaj modul u software za vođenje skladišta od velike je koristi svima koji posluju s proizvodima (artiklima) ili robom koja je između trenutka nabave i prodaje robe smještena na jednom ili više skladišta.  

Modul Blagajna - blagajnička evidencija

Modul blagajna omogućava preciznu evidenciju jedne ili više blagajni. Kroz jednom definiranu blagajnu (sa valutom u kojoj se prati) može se početi sa evidencijom uplata i isplata na precizan i detaljan način za jednostavnu i efikasnu kasniju pretragu u online sustavu softCRM.

Fiskalizacija - kompletno rješenje za izdavanje fiskalnih računa

Zakon o fiskalizaciji stupio je na snagu 1. siječnja 2013. godine, te se prema njemu propisuje obveza izdavanja računa preko elektroničkih naplatnih uređaja izravno povezanih s Poreznom upravom. Online program softCRM omogućava kompletno zadovoljavanje zakonskih i poreznih normi propisanih za poslovanje gotovinom u Republici Hrvatskoj.

Modul Putni nalozi i loko vožnja u aplikaciji

Modul putni nalog (račun) omogućava preglednu i potpunu evidenciju i planiranje putnih naloga kao i svih troškova proizašlih iz službenih putovanja. Upisivanje osnovnih podataka u program za vođenje putnih naloga kao rezultat omogućava ispis na standardni obrasc za putne naloge.  

Modul Osnovna sredstva - evidencija amortizacije

Osnovna sredstva su trajna osnova za rad, odnosno ona su neophodna za obavljanje djelatnosti poduzeća. To su sva sredstva koje poduzeće koristi duži vremenski period i u više proizvodnih ciklusa. Osnovna sredstva postepeno prenose svoju vrijednost na proizvode te je od iznimne važnosti pravilno i jednostavno voditi evidenciju istih za pojedinu tvrtku ili organizaciju.

Modul Kadrovska evidencija - upravljanje djelatnicima (zaposlenicima)

Modul kadrovske evidencije omogućava preglednu i potpunu evidenciju djelatnika i njihove prisutnosti na poslu. Na jednostavan način mogu se pratiti  sve infromacije o djelatnicima (zaposlenicima) kao što su: edukacije, godišnji odmori, jezici, radni odnos, obitelj, prekovremeni sati, noćne smjene, rad vikendom i praznicima, ukupan broj bolovanja, službenih i privatnih izostanaka. S lakoćom možete pratiti  i svoje vanjske suradnike i njihov rad (npr. sati rada).  

Modul ISO usklađenost - ciljevi, reklamacije, ocjenjivanje dobavljača

Modul ISO usklađenost u online sustavu softCRM omogućava bolje praćenje uspješnosti poslovanja, kontrolu kvalitete ali i zadovoljavanje zahtjeva ISO standarda.

Modul Anketa - ocjenjivanje djelatnika

Kroz softCRM aplikaciju se mogu voditi interne ankete. Svrha provođenja anketa je međusobno ocjenjivanje djelatnika kako bi se ukazalo na njihove slabosti, snage, prilike i potencijale za razvoj tijekom radnog vijeka.

Elektronički račun - izrada i slanje ( eRačun )

Iz softCRM programa za izradu ponuda i računa mogu se slati elektronički računi (eRačuni) prema naručiteljima / kupcima / klijentima (javnim, privatnim ... ).