Modul Komunikacija - vođenje i evidencija komunikacije sa kupcima

Kompletna evidencija komunikacije sa kupcima u online programu

Kompletna evidencija komunikacije sa kupcima u online programu

Evidencija komunikacija (osobne i tima)

Modul omogućuje evidentiranje i planiranje komunikacije sa osobama ili tvrtkama. Nakon realiziranog kontakta, dovoljno je upisati rezime komunikacije te definirati datum (i vrijeme) sljedećeg kontakta (ukoliko je isti potreban). Online programsko rješenje softCRM će se sam pobrinuti da ne zaboravite.
 

Planiranje komunikacije s postojećim/ potencijalnim kupcima, dobavljačima, partnerima


Dodatna pogodnost je da kod svakog kontakta možete jednostavno provjeriti sve komunikacije i dogovore koji su obavljeni ranije sa određenom tvrtkom ili osobom, te time biti kvalitetan sugovornik.

Komunikacija se može vezati na željeni projekt i/ili događaj.

Pošalji poruku djelatniku

Osim evidencije komunikacije moguće je poslati poruku djelatniku unutar poduzeća koji koristi aplikaciju softCRM. Poruke funkcioniraju na principu maila gdje se može dodati više primatelja i skrivenih primatelja, napisati uređena poruka, priložiti privitak i dr.

Pošalji poruku kupcu, dobavljaču, partneru

Online sustav softCRM omogućava i slanje poruka kupcima koji također funkcioniraju na principu maila uz neke dodatne mogućnosti. Za primatelja se može odrediti bilo koja tvrtka i/ili osoba koja u adresaru ima unesen mail. Prilikom slanja poruke automatski se može kreirati komunikacija kao i planiranje buduće komunikacije, npr. ukoliko se kupcu šalje novi cjenik, moguće je definirati podsjetnik da se za 3 dana kontaktiraju kupci kako bi ih detaljnije upoznali sa novim uvjetima poslovanja. Podsjetnik se prikazuje na tjednom i mjesečnom kalendaru prilikom prijave u aplikaciju.

Evidencija ulazno - izlazne pošte kroz aplikaciju

Sistematizacija i evidencija pošte može se lako riješiti sa dodatnom mogučnošću aplikacije ulazno-izlazne pošte (urudžbeni zapisnik). Prilikom zaprimanja pošte može se evidentirati tko je poslao poštu, kakav je to dokument, kome je namijenjen te tko ga mora obraditi. 

 

Uz svaku komunikaciju, poruku unutar ili izvan poduzeća te evidenciju pošte moguće je povezati jedan ili više dokumenata. Dokumenti mogu biti kreirani unutar sustava ili okaćeni (uplodani) sa računala.​ Svi dokumenti spremaju se u jedinstvenu bazu dokumenata.

Komunikaciju je moguće dodatno kategorizirati (tagirati), te time dodatno definirati tip i vrstu komunikacije. Time je kasnije moguće brže pronalaziti komunikacije istog ili sličnog tipa ili raditi dodatne analize.

Uz samo planiranje komunikacije, online sustav softCRM integrira i kompletan komunikacijski modul za odrađivanje same komunikacije u digitalnom obliku.