Modul Osnovna sredstva - evidencija amortizacije

Osnovna sredstva

Osnovna sredstva

Dodavanje osnovnog sredstva u SoftCRM aplikaciji

Osnovna sredstva su trajna osnova za rad, odnosno ona su neophodna za obavljanje djelatnosti poduzeća. To su sva sredstva koje poduzeće koristi duži vremenski period i u više proizvodnih ciklusa. Osnovna sredstva postepeno prenose svoju vrijednost na proizvode te je od iznimne važnosti pravilno i jednostavno voditi evidenciju istih za pojedinu tvrtku ili organizaciju.

Online softCRM aplikacija omogućava vođenje osnovnih sredstava na vrlo jednostavan način, s mogućnošću praćenja amortizacije i ispisom dokumenata.

U softCRM programu moguće je kreirati grupe osnovnih sredstava tvrtke, s definiranim postotcima amortizacije. Svako osnovno sredstvo možemo svrstati u pripadajuću grupu sredstava čime dobivamo bolji pregled imovine. Za svako osnovno sredstvo moguće je dodati novu stavku amortizacije, dok se cijeli pregled amortizacije prati u povijesti amortizacije.

Unosom osnovnih podataka o sredstvu te stavaka amortizacije omogućeno je praćenje osnovnog sredstva pomoću kartice osnovnog sredstva koja se prikazuje u HTML formatu te se može ispisati.