Modul Projekti - program za upravljanje projektima i zadacima

softCRM poslovna i online aplikacija za projekte

softCRM poslovna i online aplikacija za projekte

Modul projekti služi za planiranje i rukovođenje projektima (project management). Moguće je definirati redoslijed izvođenja istih, kao i preduvjete za početak.

 

softCRM software za upravljanje projektima


Programsko rješenje softCRM pruža mnoge mogućnosti upravljanja projektima

 • kreiranje novih projekata u softCRM programu
 • dokumentiranje postojećih projekata kroz softCRM program
 • definiranje zadataka po projektu kroz online software
 • dodjeljivanje zadataka djelatnicima (radnicima) u sustavu
 • definiranje grupnih zadataka unutar zaposlenika
 • evidencija rada po različitim kriterijima (zaposleniku, projektu)
 • definiranje vremenskih rokova za projekte i zadatke
 • definiranje krajnjeg roka projekta kroz online softCRM aplikaciju
 • definiranje proračun projekta kroz softCRM aplikaciju
 • praćenje troškova na projektu
 • prikaz projekata po različitim kriterijima
 • rekapitulacija projekata kroz program za vođenje projekata, softCRM
 • evidencija rada djelatnika po projektima 
 • reklamacije projekata i zadataka u softCRM sustavu
 • i drugo…

Definiranje novog projekta obuhvaća povezivanje istog s naručiteljem, definiranje voditelja projekta, te definiranje projektnog tima. Jedanput definiran projekt, moguće je razlomiti na podprojekte, te ih definirati u vremenskim okvirima.

Uz svaki projekt moguće je povezati jedan ili više dokumenata. Dokument može biti kreiran unutar sustava ili učitan sa računala.​ Svi dokumenti spremaju se u jedinstvenu bazu dokumenata.

Sva dokumentacija i aktivnosti kreirane i spremljene u sustavu mogu se koristiti za potrebe projekata. Svi ulazni i izlazni računi, putni nalozi, povijest komunikacije i dr. mogu se povezati i svrstati pod projekt na koji se odnose. 

Projekt je moguće dodatno kategorizirati (tagirati) te time dodatno definirati tip i vrstu projekta. Time je kasnije moguće brže pronalaziti projekte istog ili sličnog tipa, ili raditi dodatne analize.
 

Online vođenje projekata u softCRM aplikaciji


Unutar projekta ili podprojekta, moguće je definirati zadatke ili grupne zadatke. Definiranjem pojedinosti zadatka, definiraju se i rokovi te se zadatak dodjeljuje jednom od članova tima.
Uz svaki zadatak moguće je povezati jedan ili više dokumenata kao i kod projekta. Zadatak je moguće dodatno kategorizirati (tagirati), te time dodatno definirati tip i vrstu zadatka. Time je kasnije moguće brže pronalaziti zadatke istog ili sličnog tipa ili raditi dodatne analize.
 

Evidencija ostvarenih troškova na projektu kroz softCRM program


Svaki djelatnik, nakon izvršenog posla, može evidentirati utrošeno vrijeme na određenom projektu (podprojektu ili zadatku) i tako voditi evidenciju rada. Na taj način se omogućava izračun realne cijene projekta, obračuna troškova, utrošenost vremena ili neke treće analize.