Modul Pregled - evidencija i upravljanje obavezama

Pregled radnih obaveza u online softCRM programu

Pregled radnih obaveza u online softCRM programu

Pregled svih obaveza kreiranih u aplikaciji SoftCRM prema datumu dospjeća.

Modul omogućuje kompletan pregled svih obaveza i dokumenata izrađenih u online programu softCRM-a te se oni prikazuju s obzirom na datum dospijeća. Sve se obaveze i zadaci prikazuju na jednostavan i funkcionalan način za lako i brzo upravljanje, uvid i pretragu.

Postoji nekoliko vrsta prikaza:

 • rezime tvrtke u softCRM aplikaciji za vođenje poslovanja
  omogućuje pregled svih dokumenata i aktivnosti za određenu tvrtku koji se mogu detaljnije prikazati prema vremenskom roku. Ovaj pregled prikazuje 
  • aktivnosti - otvoreni događaji, završeni događaji, komunikacija i zadaci
  • financije - posljednji računi, otvorene ponude, prihvaćene ponude i stanje računa
  • ostalo - stanje proizvoda, aktualni ugovori, otpremnice i lokacija
    
 • tjedni kalendar  u softCRM programu za organizaciju poslovanja
  u kojem je dan pregled obaveza prema danima u tjednu sa dodatkom starih obaveza i obaveza bez datuma. Pozicioniranjem na bilo koju obavezu dobije se detaljan opis te obaveze sa svim bitnim zadacima i mogućnošću editiranja
   
 • mjesečni kalendar u softCRM rješenju za upravljanje poslovanjem
  u kojem su obaveze prikazane na mjesečnoj razini, po datumima dospijeća. Sve navedene obaveze se mogu otvoriti i pregledati te isto tako promijeniti ukoliko je potrebno. Moguće je odabrati obaveze koje će se prikazivati u kalendaru, pa tako stoje na raspolaganju:
  • blagajne
  • izlazni računi
  • ulazni računi
  • komunikacija
  • dokumenti
  • putni nalozi
  • zadaci
  • ulazno - izlazna pošta
  • ugovori
  • osobe
  • djelatnici
  • događaji
  • odsutnost sa rada
  • edukacija
  • podsjetnik uplate

Spomenute obaveze se mogu i dodati direktno na mjesečnom kalendaru bez potrebe za odlazak u matični modul.
 

 • tabelarni prikaz zaboravljenih i nadolazećih obaveza u softCRM sustavu
  omogućuje proizvoljno dodavanje sadržaja koji nam je bitan i koji želimo često provjeriti. Na raspolaganju je nekoliko vrsta obaveza koje možemo dodati:
  • ulazni računi
  • izlazni računi
  • ulazni i izlazni računi
  • moje nadolazeće obaveze
  • komunikacija nerealizirana i nadolazeća u sljedeća dva dana
  • nezavršeni zadaci za mene
  • nezavršeni zadaci od mene
  • nezavršeni projekti
    
 • prodaja (fiskalizacija) u softCRM aplikaciji za fakturiranje
  prozor omogućava izradu maloprodajnih računa, više o tome pogledajte u modulu Fiskalizacija - kompletno rješenje za izdavanje fiskalnih računa