Modul ISO usklađenost - ciljevi, reklamacije, ocjenjivanje dobavljača

Reklamacije projekata

Reklamacije projekata

Modul ISO usklađenost u online sustavu softCRM omogućava bolje praćenje uspješnosti poslovanja, kontrolu kvalitete ali i zadovoljavanje zahtjeva ISO standarda.

Ovaj modul u online softCRM sustavu ima tri osnovne kategorije:

 • Reklamacije projekata - odnosi se na evidentiranje reklamacija, pritužbi ili neusklađenosti koje su nastale tijekom izrade zadataka i provedbe projekata. Svaku reklamaciju projekta moguće je vezati na zadatak na kojem se problem desio. Reklamaciju je moguće klasificirati kao opravdanu ili neopravdanu te dodati obrazloženje, uzrok i plan rješavanja te datum izvršenja.
  Reklamacije se mogu dodati direktno i na projektu i zadatku.
   
 • Ciljevi kvalitete - omogućavaju evidenciju planiranih poboljšanja u poduzeću te realizaciju istih. Ciljevi mogu biti različiti te ovise o poduzeću i djelatnosti, od edukacije djelatnika, izdavanja novog proizvoda, poboljšanje postojećeg, promijene ambalaže i dr.
  Ciljeve je moguće vezati na resurse kojima će se ostvariti, djelatnike koji su zaduženi te određeni rok
   
 • Ocjenjivanje dobavljača  - olakšava odabir najboljeg dobavljača za izvršenje određenog projekta i zadatka. Dobavljače je moguće ocjenjivati općenito ili vezano uz određeni projekt.  Ocjenu koja se dodijeljuje potrebno je argumentirati komentarom.
  Ocjene dobavljača prikazuju se i u adresaru na tvrtkama i osoba gdje se iste mogu i dodati. Pomoću naprednog filtera moguće je izlistati sve tvrtke ili osobe koje imaju barem jednu traženu ocjenu.
   

Svim spomenutim kategorijama je moguće dodati dokument , dodatno kategorizirati te pretražiti prema svim poljima pomoću naprednog filtera.