Povijest ažuriranja softCRM aplikacije

Poštovani korisnici,
softCRM aplikacija se poboljšava redovitom softverskim ažuriranjima.
 
Posljednja verzija softCRM aplikacije: 2023.05.11.11
Datum dostupnosti: 15. svibnja 2023.
Dostupne izmjene u ovoj verziji:
 • Optimizacija aplikacije

Posljednja verzija softCRM aplikacije: 2023.04.13.11

Datum dostupnosti: 13. travnja 2023.
Dostupne izmjene u ovoj verziji:
 • Optimizacija aplikacije

Posljednja verzija softCRM aplikacije: 2023.03.24.12
Datum dostupnosti: 24. ožujka 2023.
Dostupne izmjene u ovoj verziji:
 • Optimizacija aplikacije


Posljednja verzija softCRM aplikacije: 2023.01.11.13
Datum dostupnosti: 11. siječnja 2023.
Dostupne izmjene u ovoj verziji:
 • Prilagodbe zbog uvođenja eura
   


Posljednja verzija softCRM aplikacije: 2022.12.16.11

Datum dostupnosti: 16. prosinca 2022.
Dostupne izmjene u ovoj verziji:
 • Modul Računi i ponude – Izlazni računi
      Optimizacija statistike izlaznih računa
 

Posljednja verzija softCRM aplikacije: 2021.05.24.10

Datum dostupnosti: 24. svibnja 2021.

Dostupne izmjene u novoj verziji:
 

 • Modul Računi i ponude - Ponude

      Prilikom odabira ponuda bez PDV-a ne obračunava se PDV.

 • Modul Projekti - Radni nalozi
  Statistike - kartica Prema djelatnicima - dostupna je pretraga po
  djelatnicima / kategorijama i proizvodima
 • Modul Skladišta - Otpremnice

      Prilikom kopiranja otpremnice preuzet će se ID sredstva
 Posljednja verzija softCRM aplikacije: 2021.03.29.11
Datum dostupnosti: 29. ožujka 2021.

 

 • Modul Projekti – Projekti

      Omogućen pregled svih primki vezanih na projekt.

 • Modul Projekti - Radni nalozi

      Usklađivanje otpremnice s radnim nalogom desnim klikom miša, ako je otpremnica već
      ranije kreirana. Radni nalog – desni klik miša – kreiraj otpremnicu.

 • Modul Projekti – Radni nalozi

      Dodana je mogućnost pregleda projekta i vozila.

 • Modul Računi i ponude – Izlazni računi

      Prilikom izrade računa automatski se popunjavaju datum valute i datum isporuke.

 • Modul Računi i ponude – Izlazni računi - Odobrenje

      Potrebno kliknuti na željeni račun, odabrati karticu DETALJI, te je potrebno označiti
      opciju za odobrenje.

 • Modul Računi i ponude – Izlazni računi

      Automatizmom se kopiraju plaćanja sa ponuda na izlazne račune.

 • Modul Skladište - Otpremnica 

      Doda se novi dokument (međuskladišnica, primka ili izdatnica) i pritisne se desna tipka
      miša na ID sredstva, kako bi ti se pojavio ID,  te se započne unosi nekog ID-a koji se
      odabire iz liste ponuđenih.

 • Modul Skladište - Međuskladišnice

      Kod izrade otpremnice iz međuskladišnice ne povlače se podaci o tvrtki.
      Ukoliko se kopirana međuskladišnica obriše iz aplikacije, ponovno je omogućeno njeno
      kopiranje.

 • Modul Kadrovska evidencija – Pregled GO

      Na navedenom pregledu se može omogućiti svakom djelatniku da vidi samo svoje
      godišnje, tj. samo svoj redak. Za navedeno bi se trebale prilagoditi postavke.

 
Posljednja verzija softCRM aplikacije: 2020.03.27.11
Datum dostupnosti: 27. ožujka 2020.

Dostupne izmjene u ovoj verziji:

Modul Pregled - Mjesečni kalendar

 • Na mjesečnome kalendaru dodane novi izostanci sa rada
 • Modul Pregled - Tjedni kalendar
  Na tjednome  kalendaru dodani novi izostanci s rada
 • Modul Računi i ponude - Izlazni računi - Statistike prodaje
  Dodan novi tab na statistike prodaje: Prema računima i proizvodima
 • Modul Postavke - Osnovne vrijednosti - 165
  Prikaži obavijest na ponudama, računima i otpremnicama kada je količina odabranog proizvoda 0 ili manja.
 • Modul Skladište - Reversi
  Ispravljena greška kod naprednog filtriranja reversi.
 • Modul Skladište - Trgovačka knjiga
  Ispravljena greška kod naprednog filtriranja trgovačke knjige.    
 • Modul Proizvod - Proizvod
  Optimizirano učitavanje proizvoda.
 • Modul Skladište - Kalkulacije
  Dodani novi stupci na listu kalkulacija.
 • Modul Putni nalozi i loko vožnja - Putni nalozi
  Izračun dnevnice za inozemne putne naloge.
 • Modul Postavke - Osnovne vrijednosti - 166
  Fiskaliziraj prateće dokumente (Ponude).
 • Modul Računi i ponude - Ponude
  Novo polje blagajajna.
 • Nova polja ZKI i JIR.
  Na ispis ponude dodani ZKI i JIR.
 

 

Posljednja verzija softCRM aplikacije: 2020.02.06.11
Datum dostupnosti: 06. veljače 2020.
Dostupne izmjene u ovoj verziji:
 • Modul Kadrovska evidencija – Odsutnost s rada – nove Vrste odsustva:
  Rodiljini dopust i Komplikacije u svezi trudnoće i porođaja
 • Modul Pregled – Mjesečni kalendar – nova grupa i ovlasti za ograničeni pregled godine rođenja djelatnika
 • Modul Nabava – Nabava – tab detalji - novo polje za unos Primatelja, na naprednom filteru nabave Primatelj je jedan od parametara
 • Modul Računi i ponude – Izlazni računi – na zbirnoj listi računa uz datum prikazuje se i vrijeme kreiranja računa
 • Modul Računi i ponude – Ponude – Template ispisa – prilagodba ispisa opisa stavke na dvije stranice
 • Modul Računi i ponude – Izlazni računi – eRačuni – popust za TDU (tijela državne uprave) prolaze validaciju i sa unesenim popustom
 • Modul Proizvodi – Proizvodi – novo polje koje omogućava dodijeljivanje organizacijske jedinice svakom proizvodu, mogućnost naprednog filtriranja proizvoda prema organizacijskoj jedinici
 • Modul Skladište – Stanje na skladištu - omogućeno da svaka organizacijska jedinica vidi samo svoje proizvode
 • Modul Računi i ponude - Statistike prodaje - tab prema proizvodima - dododan parametar organizacijska jedinica
 • Modul Skaldište - Inventura - ispravljena greška kod spremanja prve stavke inventure
 • Modul Blagajna - Blagajna - ispravljena greška sa ispisom prometa blagajne (uplatnica i isplatnica)
 

 

Posljednja verzija softCRM aplikacije: 2019.11.22.08
Datum dostupnosti: 22. studeni 2019.
Dostupne izmjene u ovoj verziji:
 • Modul Računi i ponude – Izlazni računi – tab eRačun
  Nova opisno polja za unos: Oznake poslovne jedinice
 • Modul Računi i ponude – Izlazni računi – tab detalji
  Tekst napomena se šalje prema javnim naručiteljima
 • Modul Računi i ponude – Izlazni računi - tab stavke
  Novi stupac sa automatskim izračunom iznosa stavke umanjene za popust
 • Modul Računi i ponude – Izlazni računi - ispis 2D bar koda
  Izmijene na učitavanju 2D bar koda na HUB uplatnice.
 • Modul Skladište - Kalkulacije - tab detalji
  Na ispis kalkulacije omogućen ispis tekstualne napomene
 • Modul Skladište - Kalkulacije - tab stavke
  Na desni klik stavke otvara se prozor za editiranje proizvoda u njegovom šifrarniku
 • Modul Skladište - Primka - tab detalji
  Novim unosom polje skladište se automatizmo popunjava ako postoji samo jedno skladište
 • Modul Pregled - Prodaja - novi račun
  Omogućen prikaz posljednjeg računa
 • Modul Događaji - Događaji - tab detalji
  Upozorenje ako je završetak unesen prije početka
 • Modul Nabava - Nabava - tab detalji
  Izmjena načina funkcioniranja polja datum isporuke kod odobravanja narudžbenica
 

 
Posljednja verzija softCRM aplikacije: 2019.08.28.11
Datum dostupnosti: 28. kolovoz 2019.
 

 

Posljednja verzija softCRM aplikacije: 2019.06.28.12
Datum dostupnosti: 28. lipnja 2019.
Dostupne izmjene u ovoj verziji:
 • Modul Računi i ponude – Izlazni računi – tab eRačun
  Usklađivanje funkcionalnosti slanja eRačuna sa EU normom za eRačune u javnoj nabavi.
 • Modul Nabava – Nabava – tab Detalji
  Na datum izrade nabave dodano vrijeme izrade.
 • Modul Pregled - Prodaja
  Omogućen ispis artikla maloprodajnog računa u više redova.
 • Modul Dokumenti - Dokumenti
  Grupni export učitanih dokumenata u softCRM aplikaciju u jednu .zip datoteku.
 • Modul Dokumenti - Dokumenti
  Novi parametar za filtriranje dokumenata: Direktorij.
 • Modul Kadrovska evidencija - Pregled GO
  Omogućeno ograničavanje uvida u godišnje drugih djelatnika.
 

 

Posljednja verzija softCRM aplikacije: 2019.05.16.10
Datum dostupnosti: 20. svibnja 2019.
Dostupne izmjene u ovoj verziji:
 • Modul Računi i ponude – Izlazni računi
  Kod brisanja storna transkacijskog računa, izvorni stornirani račun se može ponovo editirati ili stornirati.
 • Modul Adresar – Tvrtke – tab Bonitet
  (nova funkcionalnost: https://soft-crm.net/hr_HR/novosti/bonitet ).
 • Modul Putni nalozi i loko vožnja  – Putni nalozi – tab Osnovno
  Kod unosa mjesta i satnice, polje država je obvezno polje.
 • Modul Adresar – Matični podaci – tab Detalji
  Polje OIB mogućnost unosa više od 11 znakova.
 • Modul Adresar – Matični podaci – tab Detalji
  Novo polje za unos VAT ID broja.
 • Modul Računi i ponude – Izlazni računi – tab eRačun
  Nova opisna polja za unos: Oznake ugovora, Oznake narudžbe, Oznake otpremnice.
 • Modul Računi i ponude – Izlazni računi – tab eRačun
  Usklađivanje funkcionalnosti slanja eRačuna sa EU normom za eRačune u javnoj nabavi
 

 
Verzija softCRM aplikacije: 2019.03.25.12
Datum dostupnosti: 25. ožujka 2019.

Dostupne izmjene u verziji:
 • Modul Skladište - Otpremnice
  Mogućnost konverzije valuta na otpremnicima.
 • Modul Računi i ponde - Tečajna lista
  Mogućnost samostalne promjene tečaja na tečajnoj listi.
 • Modul Računi i ponude - Statistike prodaje
  Na tabu Prema proizvodima omogućeno dodatno filtriranje po kategoriji proizvoda.
 • Modul Računi i ponude - Statistike prodaje
  Na grafičkoj analizi Trend po godinama omogućen prikaz za sve godine od početka poslovanja.
 • Modul Računi i ponude - Statistike prodaje
  Na grafičkoj analizi Promet prema mjesecima omogućen prikaz trenda po mjesecima za posljednje tri godine.
 • Modul Događaji - Događaji
  Dodano polje Vozilo koje uzima u obzir početak i završetak događaja te prema tome onemogućava da se za isti događaj definira isto vozilo.
 • Modul Proizvodi - Kartica proizvoda
  Omogućeno otvaranje skladišnih dokumenata na dupli klik.
 • Ponude, Izlazni računi i Otpremnice
  Brzi pregled stanja na skladištu - informacija o količinama je vidljiva ako pomaknete pokazivač miša na količinu stavke. U malom prozoru će se pokazati količina sa stanja skladišta. Na ponudama i računima uzima u obzir zbirno sva skladišta, dok na otpremnici uzima u obzir samo odabrano skladište.
 • Modul Blagajna - Blagajnički izvještaj
  Na ispisu izvještaja se prikaz datuma od – do i u slučaju kad nije bilo prometa.
 • Modul Pregled - Prodaja
  Dodana funkcionalnost da se na maloprodaji prikazuju samo proizvodi čija količina je na stanju osnovnog skladišta 1 ili veća.
 • Modul Komunikacija
  Na zbirnom pregledu ulazno-izlazne pošte omogućen stupac za prikaz oznake razvođenja.
 • Radni nalozi, Ulazni računi, Primke, Izdatnice, Otpremnice, Reversi, Kalkulacije
  Posljednjih 30 dana je osnovni filter.