Novosti

Račun za predujam

U modulu Računi i ponude dodali smo mogućnost izrade računa za predujam. Račun za predujam izrađuje se na isti način kao i običan račun, definiranjem osnovnih informacija te dodavanjem stavaka računa. Nakon toga potrebno je odabrati opciju Predujam na naprednom pregledu računa.  

Događaji

U aplikaciji SoftCRM dodali smo novi modul Događaji koji omogućava planiranje i praćenje svih događaja koji se odvijaju unutar tvrtke, bilo to poslovni sastanak, organizirana edukacija, prezentacija proizvoda ili neka terenska procjena i dr.  

Dodane osnovne informacije

Kako bi korisnik uvijek bio informiran o uvjetima korištenja SoftCRM aplikacije omogućili smo prikaz informacije do kada je paket aktivan, odnosno do kad je plaćen najam aplikacije. Na taj način korisnik u svakom trenutku zna kakvo je stanje aplikacije i kada treba produžiti najam.  

Unaprijeđena financijska analiza

Na samoj financijskoj analizi projekata i upravljanju projektima općenito dodali smo još nekoliko mogućnosti koji olakšavaju kontrolu projekta te donošenje važnih odluka.  

Financijska analiza projekata

Kontrola projekta podrazumijeva praćenje realizacije zadataka vezanih uz projekte ali isto tako i troškovi na projektu. Zbog toga smo na projektima omogućili unos proračuna (budžeta) projekta.

Brzi izbornik POS

Neke djelatnosti zahtijevaju da kreiranje i ispis računa bude što brže napravljen kako ne bi došlo do nepotrebnih zastoja i gubljenja vremena. Takvi računi sadrže neke osnovne artikle koji se često ponavljaju i ne podliježu nekim značajnim promjenama. Zbog toga smo u aplikaciji softCRM omogućili unos računa putem brzog izbornika.  

Promet blagajne

U modulu blagajna prikazuje se promet i u prolaznim blagajnama a ne samo u glavnoj kako je bilo do sada. Svi kreirani izlazni računi sada se prikazuju i u pregledu blagajne na koju se isti odnose.

Unaprijeđen ispis dokumenata

Na izlaznom računu sada je moguće definirati i datum DVO, odnosno datum nastanka dužničko-vjerovničkog odnosa, koji se prikazuje na ispisu računa uz Datum računa i Datum valute.  

Template za ispis računa

Uz standardni ispis računa dodali smo i novi tamplete računa u kojem se podaci o kupcu (klijentu) prikazuju na desnoj strani. Na taj način moguće je kreiranje računa prema vašim željama i potrebama, odnosno prema vašim navikama korištenja kuverta sa desnim ili lijevim prozorčićem za adresu.   

Unaprijeđeni putni nalozi

U modulu putni nalozi dodali smo novu funkcionalnost i dodatno ga poboljšali.

Slanje obavijesti na mail

Kako bi korisnici uvijek bili u toku sa obvezama i nadolazećim zadacima, omogućili smo slanje važnih obavijesti na mail.

Osnovna sredstva

U aplikaciji smo dodali novi modul Osnovna sredstva koji omogućava unos osnovnih sredstava poduzeća koje koristi u svom poslovanju.

Obračun kase

Uz fiskalizaciju maloprodajnog računa omogućili smo i automatsku izradu obračuna koji su propisani zakonom

Fiskalizacija maloprodajnog računa

Kako bi korisnicima, koji su obveznici fiskalizacije, omogućili korištenje aplikacije za sve aspekte poslovanja, izradili smo mogućnost fiskalizacije maloprodajnog računa.

Postavke podsjetnika

Ukoliko poslovanje ne ide po planu, odnosno dolazi do prekoračenja rokova plaćanja, u aplikaciji smo omogućili kreiranje podsjetnika za plaćanje (opomena).

Postavke računa

Dodane su postavke kojima se određuje defaultni žiroračun, te defaultni template za izlazne račune. Prilikom kreiranja računa po ugovoru automatski se popunjavaju polja na računu.

Grupe ovlasti

U aplikaciji smo definirali grupe ovlasti koje se dodjeljuju djelatnicima u poduzeću.

Unaprijeđen pregled obaveza

Na pregledu obaveza omogućen je prikaz djelatnika, osoba i ugovora.

Najam aplikacije

Kako bi aplikacija bila dostupna kako većim tako i malim poduzećima i obrtima, osmislili smo jednostavan model mjesečnog najma prema broju korisnika.

Inventura skladišta

Postojećim mogućnostima skladišne evidencije dodali smo i inventuru skladišta. 

Unaprijeđeni ugovori

Značajno smo poboljšali funkcionalnost ugovora te ih još više integrirali u cijeli sustav.

Skladišno poslovanje

Izradili smo cijelovit modul skladišnog poslovanja koji služi za temeljitu i cjelovitu evidenciju jednog ili više skladišta sa svim skladišnim dokumentima.

Google Maps integracija

Uveli smo mogućnost definiranje lokacije tvrtkama i osobama, te time omogućili lakše geografsko snalaženje.

Napredno filtriranje

Omogučili smo napredno filtriranje prema svim parametrima.

Pomicanje svih prozora

Dodatnu preglednost kroz cijelu aplikaciju postigli smo omogučivši jednostavno pomicanje svih prozora.    

Poboljšana evidencija tvrtki i osoba

U adresar tvrtki i osoba uveli smo nekoliko značajnih poboljšanja vezano za kvalitetnije kategoriziranje i opisivanje.

Pregledna analiza korištenja

Poboljšali smo uvid u korištenja aplikacije, i to prema zauzetosti prostora i ostvarenom prometu.    

Jednostavniji unos računa

Da bi se ubrzao unos ulaznih i izlaznih računa, fokus je stavljen samo na nužna polja.

Značajno ubrzan odziv aplikacije

Dodatnom optimizacijom te analizom praktičnosti korištenja aplikacije, uspijeli smo značajno ubrzati pojedine djelove aplikacije.

Evidencija rada zaposlenika

Povodom promijena zakona, te sukladno novom zakonu, sve tvrtke su obavezne voditi evidenciju rada svojih zaposelenika. Naime, na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o radu donesen je novi pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima.