Promet blagajne

U modulu blagajna prikazuje se promet i u prolaznim blagajnama a ne samo u glavnoj kako je bilo do sada. Svi kreirani izlazni računi sada se prikazuju i u pregledu blagajne na koju se isti odnose.

Moguće je kreiranje više blagajni pa se na taj način može dobiti detaljan pregled po svakoj blagajni, npr. kunska blagajna, devizna blagajna... 

U tabelarnom pregledu obaveza omogućeno je editiranje prikazanih obaveza. Odnosno sve obaveze koje se tamo prijavljuju, moguće je na jednostavan način otvoriti i odmah napraviti željene promjene, bez potrebe za odlaskom u matični modul.