Postavke podsjetnika

Ukoliko poslovanje ne ide po planu, odnosno dolazi do prekoračenja rokova plaćanja, u aplikaciji smo omogućili kreiranje podsjetnika za plaćanje (opomena).

 

Podsjetnike smo dodatno doradili na način da imaju zaglavlje i podnožje kao i računi i ponude.