Dodane osnovne informacije

Kako bi korisnik uvijek bio informiran o uvjetima korištenja SoftCRM aplikacije omogućili smo prikaz informacije do kada je paket aktivan, odnosno do kad je plaćen najam aplikacije. Na taj način korisnik u svakom trenutku zna kakvo je stanje aplikacije i kada treba produžiti najam.

 

Omogućili smo i fiskalizaciju samo gotovinskih računa (novčanice i kovanice, kartice i čekovi), odnosno računa kojima je način plaćanja gotovina ili jedan od načina plaćanja gotovina.