Google Maps integracija

Uveli smo mogućnost definiranje lokacije tvrtkama i osobama, te time omogućili lakše geografsko snalaženje.

Jednostavnim pozicioniranjem na karti, moguće je definirati točnu lokaciju tvrtke ili osobe. Sustav će na osnovu upisane adrese pokušati odrediti lokaciju automatski, no korekcija korisnika je uvijek moguća.

Sa jednom određenom lokacijom, moguće je dobiti kartu puta do tog korisnika, ili ispis puta kod putnog naloga.