Kopiranje putnih naloga i izračun troškova

Na pregledu putnih naloga omogućeno je kopiranje istih. Na desni klik mišem otvara se funkcija Kopiraj nalog čime se kreira novi putni nalog sa svim unesenim podacima kao izvorni nalog.

Na novom nalogu moguće je promijeniti datume, djelatnika te se ostale podatke koji se razlikuju od kopiranog putnog naloga.

 

 

Na putnom nalogu napravljena je dorada troškova na način da se može odabrati odobreni postotak za obračun te koji je to iznos.

Postoci za odabir su predefinirani te se krežu  od 5% do 100% pokrivanja troškova. Dorada troškova napravljena je i na ispisu putnog naloga tako da se i tamo može vidjeti koliki su bili stvarni troškovi, koliko se od toga treba djelatniku nadmiriti i u kojem postotku.