Pregledna analiza korištenja

Poboljšali smo uvid u korištenja aplikacije, i to prema zauzetosti prostora i ostvarenom prometu.

 

 

Time je korisniku omogućeno da detektira potencijalne probleme u radu, te je omogućena potpuna kontrola nad korištenjem resursa.