Template za ispis računa

Uz standardni ispis računa dodali smo i novi tamplete računa u kojem se podaci o kupcu (klijentu) prikazuju na desnoj strani. Na taj način moguće je kreiranje računa prema vašim željama i potrebama, odnosno prema vašim navikama korištenja kuverta sa desnim ili lijevim prozorčićem za adresu. 

 

Uz ovu mogućnost dodali smo i mogućnost kreiranja računa na fizičku osobu. Za potrebe toga dodali smo novi podatak koji se može upisati za osobu, a to je OIB osobe. Podaci koji se ispisuju na računu za fizičku osobu su ime i prezime, adresni podaci te OIB.