Slanje obavijesti na mail

Kako bi korisnici uvijek bili u toku sa obvezama i nadolazećim zadacima, omogućili smo slanje važnih obavijesti na mail.

Prilikom kreiranja i promjene zadataka, komunikacije i putnih naloga, djelatnik na kojeg se iste odnose dobiva automatski mail sa sadržajem obaveze.

Uz navedene obavijesti korisnici na dnevnoj bazi dobivaju zbirni pregled obaveza, uključujući:

  • zadaci od mene,
  • zadaci za mene,
  • zadaci unutar projekata u kojima sam uključen,
  • nedavno završeni zadaci,
  • komunikacije,
  • nedavno realizirane komunikacije te
  • putni nalozi

 

Slanjem obavijesti na mail olakšano je planiranje dnevnih obaveza zbog kontinuiranog pregleda otvorenih i neriješenih obaveza, te njihovog krajnjeg roka