Dorađena izrada narudžbenica

Na narudžbenicama smo dodali listu proizvoda po dobavljačima, odnosno dodavanje več ranije naručenih. 

U tom slučaju prilikom izrade narudžbenice od novog dobavljača upisuju se artikli na standardan način. Kada se kasnije kreiran nova narudžbenica za tog dobavljača moguće je izlistati proizvode koje smo već naručivali od tog dobavljača te tako ubrzati izradu.

 

 

Ispis narudžbenice sada se može raditi na dva načina, sa ispisom cijena te bez ispisa cijena. Kada ne želite da se na narudžbenici vide cijene već samo količina artikala, tada je potrebno označiti opciju Ispiši bez cijene prije izrade PDF dokumenta.

Za lakše praćenje narudžbi i tko je inicirao narudžbu (tko će koristiti naručene artikle) za svaku stavku moguće je upisati Mjesto troška. Taj podatak ispisuje se i na samoj narudžbenici te se naknadno može filtriranje prema njemu.