Prikaz samo svojih komunikacija i radnih naloga na kalendaru

Na mjesečnom i tjednom kalendaru omogućili smo pregled samo svojih radnih naloga i komunikacije.

Korisnici mogu izlistati sve komunikacije i radne naloge na postojeći način.

Ako žele mogu uključiti prikaz samo svojih obaveza, kako bi im kalendar bio pregledniji te kako bi lakše mogli pratiti i planirati svoje radno vrijeme.

 

 

Na Porukama smo omogućili filtriranje na temelju definirane kategorizacije. Filtriranje se može raditi pomoću naprednog filtera koji ima nekoliko kriterija (polja) za filtriranje.

Filtrirati se može prema Pošiljatelju, Primatelju, Kategorizaciji i Opisu.