Dodano izvješće – Evidencija nabavnih cijena prema prodaji

Dodali smo novo izvješće u modulu Računi i ponude na kojem možete vidjeti iznose prodane robe prema nabavnim cijenama

Na taj način možete usporediti prodajne i nabavne iznose te vidjeti dobit i maržu.

Izvješće se može kreirati prema nekoliko kriterija (koji se mogu i kombinirati) uzimajući u obzir količine i proizvode navedene na računima. Kriteriji koji su omogućeni na izvješću su:

  • Period od – do
  • Prema broju računa
  • Prema djelantiku koji izdaje račun
  • Prema tvrtci ili osobi za koju se izdaje račun

 

 

Iznosi se izračunavaju prema prosječnoj nabavnoj cijeni navedenoj na primkama.

Izvješće se može spremiti u pdf formatu i excel formatu (za eventualne dorade).