Revers i povrat reversa u softCRM aplikaciji

Revers je dokument kojim se evidentira izlaz robe sa skladišta koja se privremeno izdaje i za koju se očekuje povrat na skladište.

softCRM aplikaciju smo doradili s mogućnošću izrade Reversa i Povrata reversa. Funkcionalnost smo implementirali u modulu Skladište na kategoriji Reversi.

Kroz opciju Dodaj potrebno je odabrati vrstu dokumenta: Revers ili Povrat reversa.

Reversa kao vrsta omogućava unos: datuma izdavanja, odabira skladišta, definiranja kupca, osobe ili djelatnika kojemu se daje roba na revers. Može se vezati za određeni projekt te proizvoljno upisati opis i interna napomena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika1. Revers

Nakon popunjavanja osnovnih detalja o reversu i spremanja istih. Pojavljuju se dodatne kartice: stavke, dokumentni, kategorizacija i vezani dokumenti.

Kartica Stavke služi za unos proizvoda/robe koja se izdaje kupcu/osobi/djelatniku. Na stavkama se mogu evidentirati sljedeće informacije: šifra, naziv proizvoda, jedinica mjere, cijena i količina.

Kartica Dokumenti služe za Upload, kreiranje novog dokumenta ili vezanje postojećeg dokumenta spremljenog u softCRM aplikaciji na generirani revers.

Kartica Kategorizacija služi za definiranje kategorija, a kako bi se kasnije olakšalo pretraživanje potrebnih podataka.

Kroz karticu Vezani dokumenti  može se izraditi izlazni račun za odabrani revers.

 

Povrat reversa funkcionira na isti način kao revers - razlika je što je potrebno kod odabira vrste staviti oznaku u polje Povrat reversa.

Svaki povrat reversa se može vezati za neki od prethodno generiranih reversa.

Kada se odabere potreban revers i spremi odabir na povratu reversa se pojavljuju dodatne kartice: vezanje dokumenta i definiranje kategorizacije.

Klikom na karticu stavke preuzimaju se svi proizvodi sa odabranog reversa i zapisuju se na povrat reversa.

 

Slika 2. Povrat reversa

 

Svi reversi i povrati reversa mogu se iz aplikacije ispisati bez cijene i sa cijenom.

 

Slika 3. Ispis reversa

 

Za uključivanje funkcionalnosti Reversa u aplikaciji javite nam se na mail podrške: podrska@soft-crm.net