Unaprijeđeni radni nalozi za automehaničare

Kako bi automehaničarima izrada Radnih naloga bila brža i lakša na Projektu i Radnom nalogu smo dodali karticu Vozilo.

Nakon što se u softCRM aplikaciji kroz Projekt upišu i spreme osnovne informacije o Projektu (vozilu) pojavljuju se dodatne kartice.

Jedna od novih dodatnih kartica je Vozilo. Ona nudi mogućnost upisa marke, modela, registracije, broj šasije, snage vozila i napomene. Unosom navedenih podataka na kartici Vozilo omogućava se njihov kasniji ispis na Radni nalog.
 

 

I na Radnom nalogu se nakon popunjavanja osnovnih podataka i spremanja istih pojavljuju dodatne kartice, jedna od novih kartica je Vozilo.

Podaci o početnom stanju u km, završnom stanju u km, količini goriva, stanju vozila i potrebni radovima mogu se evidentirati na kartici Vozilo.

Jedanput evidentirani podaci na kartici Vozilo omogućuju ispis istih na Radni nalog.
 

 

Kako bi se prilikom ispisa Radnog naloga preuzeli svi podaci sa Proketa (vozila) i dodatne kartice Vozila, potrebno je na Radnom nalogu odabrati Projekt (vozilo) za koje se radi Radni nalog.

Nakon pounjavanja kartice Vozilo na Projektu i Radnom nalogu, ispis Radnog naloga izgleda kao u nastavku.