Loko vožnja

Kako bi evidencija putnih troškova bila potpuna dodali smo kategoriju LOKO vožnja.

Uz postojeće putne naloge u kojima se evidentiraju službena putovanja na dulje relacije sada možete evidentirati i lokalnu vožnju. Lokalnoj vožnji često se ne pridaje dovoljno pažnje iako čini jedan od važnih aspekata obavljanja dnevnih obaveza a samim time i troškova poduzeća.

U softCRM-u dodali smo u modulu Putni nalozi (koji se od sad zove Putni nalozi i loko vožnja) dvije nove kategorije: Loko vožnja i Evidencija loko vožnje.

U Loko vožnji moguće je dodati novi zapis definirajući relaciju puta, djelatnika i datum te vozilo. Uz zapis moguće je unijeti i dodatne troškove ukoliko su nastali (npr. parking). Prilikom unosa loko vožnje automatski se može izraditi i povratni put.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon unesenih zapisa loko vožnje u drugoj kategoriji Evidencija loko vožnje moguće je izraditi izvješća prema željenim kriterijima (ispis izvješća na Spremi).