Planiranje uplata po ponudi - obročno plaćanje

Mnogi poduzetnici u svom poslovanju odobravaju kupcima/klijentima obročno plaćanje kako bi se lakše odlučili na kupnju te kako bi mogli izfinancirati određeni projekt. U aplikaciji softCRM omogućili smo povezivanje više računa na jednu ponudu te kreiranje podsjetnika na uplatu (kreiranje računa).

Na prozoru ponude dodali smo novu karticu (tab) Plan uplata na kojem se računi mogu povezati sa pripadajućom ponudom. Prilikom izrade računa iz ponude on se automatski prikazuje na ovoj kartici te se ne može maknuti (odspojiti). Ako je za tu ponudu vezano više računa tada ih je potrebno ručno povezati sa funkcijom Poveži račun. Time se otvara novi prozor u kojem su prikazani svi nepovezani računi za tu tvrtku.
Pri dnu prozora postoji prikaz ukupne vrijednosti ponude, iznosa koliko je do sada zatvoreno te iznosa dugovanja. Kada se povežu svi računi, odnosno kada je račun napravljen na puni iznos ponude tada ne postoji nikakvo dugovanje i ponuda je u potpunosti zatvorena.

 

 

Osim povezivanja računa moguće je izraditi i podsjetnik na plaćanje. Podsjetnici se prikazuju na tjednom i mjesečnom kalendaru.  

Pomoću funkcije Dodaj otvara se novi prozor na koje je moguće odabrati datum podsjetnik na kalendarima, iznos koji je potrebno fakturirati te napomenu (npr. druga rata za proizvod xy ili po projektu AB i sl.) Izrađene podsjetnike moguće je promijeniti te izbrisati.

Kako bi znali koje ponude su djelomično zatvorene, odnosno postoji neko dugovanje na naprednom filteru ponuda smo dodali polje Djelomično zatvorena gdje se može odabrati opcija Da. Ako se to odabere aplikacija filtrira samo one ponude koje su povezane sa nekim računom ali nije naveden ukupan iznos ponude.

 

 

Napomena: Ako se radi račun iz više ponuda te ako se iznosi mijenjaju naknadno na računu tada je moguće da će se ponuda prikazati kao djelomično zatvorena jer se zatvoreni iznosi razlikuju od početne ponude.