Korištenje aplikacije preko sigurnosnog certifikata – SSL-a

Kako bi se sigurnost aplikacije podigla na još višu razinu omogućili smo korištenje aplikacije putem SSL-a.

 

Razlika za korisnike je samo u internet adresi kojom pristupaju aplikaciji. Postojeća adresa http://www.soft-erp.org zamijenjuje se sa adresom https://www.soft-erp.org.

Korištenjem aplikacije na novoj adresi potrebno je ponovo uključiti skočne prozore (pop-up prozore) za ispis dokumenata jer preglednici registriraju da je riječ o drugoj internet stranici.

 

Aplikacija je dostupna na obje verzije tako da možete paralelno koristiti i jednu i drugu soluciju, koja Vam više odgovara.