Unaprijeđeni tab nabavna cijena na proizvodima

Kako bi što bolje mogli planirati maržu po proizvodu unaprijedili smo tab nabavna cijena u šifrarniku proizvoda.

Polje za unos nabavne cijene na proizvodu omogućava da se za proizvod evidentira nabavna cijena i prije nego se na skladištu evidentira primka.

 

  

 

Evidentiranu nabavnu cijenu u šifrarniku proizvoda moguće je prikazivati i na Editu izlaznog računa. Tako je prilikom izrade izlaznog računa dostupna kompletna informacija o nabavnoj, prodajnoj cijeni te jediničnoj marži po proizvodu.  
 

Nakon što se u aplikaciju unesu primke za određeni proizvod na tabu Nabavna cijena može se odabrati jedan od filtera za izračun nabavne cijene na osnovu:

  • posljednje,
  • najniže,
  • najviše,
  • prosječne,
     

    
 

   

 

Odabrana nabavna cijena se koristiti za izračun jedinične marže po proizvodu na Editu izlazni račun.

 

  

 

U aplikaciji je na navedeni način prilikom izrade računa dostupna kompletna informacija o zaradi po pojedinom proizvodu.

Za uključivanje funkcionalnosti u aplikaciji javite nam se na mail podrške: podrska@soft-crm.net