Dodatne ovlasti na ponudama i računima

U aplikaciji softCRM moguće je definirati ovlasti za svakog djelatnika ili grupu djelatnika prema dokumentima i aktivnostima koje smije vidjeti, dodavati, mijenjati i brisati.

Kako bi korisnici što bolje mogli definirati željene ovlasti dodali smo mogućnost rada samo sa vlastitim ponudama i računima. Djelatnik koji ima uključenu ovu ovlast može vidjeti samo svoje ponude i račune, dok su mu ostale ponude i računi koje su izradili drugi djelatnici sakriveni.

Navedena ovlast primijenjuje se na svim prozorima i kategorijama kao što su kalendari obaveza, pregled projekata, skladišni dokumneti, povijest tvrtke i dr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgoda plaćanja

U adresaru, na tvrtkama smo omogućili definiranje datuma valute tj. odgodu plaćanja po klijentima u danima. Na svkom klijentu moguće je proizvoljno odabrati odgoda plaćanja ako je dogovorena sa njim, koja se zatim primijenjuje prilikom izrade ponuda i računa. Ukoliko nije definirana odgoda plaćanja na tvrtki u obzir se uzima defaultna vrijednost unsena u osnovnim vrijednostima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreiranje poziva na broj

Omogućili smo automatsko kreiranje poziva na broj kod računa gdje se upisuje broj računa. Ova mogućnost se može proizvoljno uključiti u osnovnim vrijednostima.