Digitalno potpisivanje računa u završnoj fazi testiranja

Sve više tvrtki koristi digitalne dokumente te se smanjuje optjecaj papirnatih verzija. U prilog tome idu i novi zakonski propisi koji digitalnu inačicu dokumenta priznaju kao i papirnatu ovjerenu kopiju. 

Ipak, kako bi se digitalni dokument potvrdio kao pravovaljani (npr. faktura) potrebno je isti digitalno i potpisati.

U suradnji sa tvrtkom Elektronički računi d.o.o. i njihovim servisom „Moj-eRačun“ implementirali smo elektronički račun u aplikaciju softCRM te je trenutno u završenoj fazi testiranja.

Elektronički račun ima u sebi digitalni potpis koji dokazuje da je račun stvarno poslan kupcu te da je isti preuzet. U samoj aplikaciji lako je pratiti statuse e-računa te vidjeti koji nisu poslani, koji su poslani, koji čekaju za preuzimanje, koji su preuzeti itd.

Prednosti e-računa su nebrojene, uz očuvanje okoliša, tu su i financijski razlozi manje potrošnje papira i tonera, ušteda vremena za odlazak na poštu i fizičko slanje računa, troškovi kuverti, markica, te ne manje bitno, potvrda o preuzetosti računa od strane kupca ...

E-račun ima jedinstveni trošak koji ovisi o ugovornom periodu a može se provjeriti na stranicama Moj-eRačuna.

Za više informacija o e-računima te korištenju istih u aplikaciji softCRM slobodno nas kontaktirate.