Izrada prepaid-a (poklon bon i predujam)

Za evidenciju poklon bonova i predujmova izradili smo novu kategoriju Pre-paid. Predujam u ovom smislu podrazumijeva uplatu određenog iznosa koji kasnije trošite na željene usluge i/ili proizvode, npr. uplata u iznosu 1000 kuna koji možete potrošiti na željene usluge. Prepaid je moguće pregledati te dodati novi na samoj povijesti tvrtke. 

Prilikom odabira usluge ili proizvoda ne izdaje se novi račun.

Pre-paid omogućava evidenciju financijskog „stanja“ pojedinog klijenta/kupca, odnosno koliko još ima novaca i poklon bonova na raspolaganju.

Vođenje ovakve evidencije dobiva se potpuna informacija tko je kupio poklon bon, kome je namijenjen poklon bon, na koji iznos i/ili uslugu i sl.

 

 

Izradom radnih naloga moguće je iste vezati na određeni poklon bon ili predujam te na taj način umanjiti iznos za odrađenu uslugu ili kupljeni proizvod.

 

 

Prepaid je moguće pregledati te dodati novi na samoj povijesti tvrtke.