Evidencija serijskih brojeva

Serijski broj je oznaka na proizvodu koja ga u skupini istih proizvoda jednoznačno određuje. Najčešće se koriste kod onih proizvoda kod kojih se javlja potreba za praćenjem svakog njegovog komada.

U softCRM-u se evidencija serijskih brojeva nalazi u modulima:

  • Skladište (na dokumentima: Primke, Izdatnice, Otpremnice, međuskladišnice, Reversi),
  • Proizvodi,
  • Računi i ponude (na dokumentu Izlazni račun),
  • Projekti (na dokumentu Radni nalog).

 

Serijski brojevi na Skladištu

U modulu Skladište softCRM aplikacije kroz primku je najprije potrebno evidentirati proizvod sa njegovim serijskim brojem kako bi se isti evidentirao u šifarnik i na stanje skladišta.

Standardno se dodaje nova primka na kojoj se evidentira proizvod i njegova količina.

Npr. ako se na primku evidentiraju 3 komada istog proizvoda, moguće je unijeti 3 različita serijska broja za taj proizvod. Dok je na primku sa jednim komadom proizvoda moguće evidentirati samo jedan serijski broj.
 

Slika: Evidencija serijskih brojeva kroz primku

 

Serijski brojevi dostupni su na svim skladišnim dokumentima:

  • Izdatnicama,
  • Otpremnicama,
  • Međuskladišnicama i
  • Reversima.

Na isti način na koji se serijski broj unosi na primku, unosi se i na otpremnicu, izdatnicu, međuskladišnicu ili revers.

Pritom je u svakom trenutku na desni klik miša na proizvod moguće otvoriti njegov šifarnik i na tabu serijski broj odabrati jedan serijski broj koji je ranije unesen kroz primku.

 

Serijski brojevi na Proizvodima

Za jednostavnije vođenje serijskih brojeva u šifarniku proizvoda smo implementirali novu karticu Serijski brojevi.

Na kartici serijski brojevi mogu se pregledati svi serijski brojevi nekog proizvoda,  slika u nastavku.

 

Slika: Praćenje serijskih brojeva određenog proizvoda

 

Također na kartici serijski brojevi u šifarniku proizvoda mogu se pratiti ulazi i izlazi na skladište za svaki određeni serijski broj proizvoda, slika u nastavku.

 

Slika: Praćenje svih aktivnosti po serijskom broju proizvoda

 

Serijski brojevi na Izlaznim računima

Kod kreiranja izlaznog računa može se evidentirati serijski broj proizvoda koji će se isporučiti kupcu, prilikom kreiranja otpremnice iz računa aplikacija automatizmom preuzima evidentirani serijski broj proizvoda.

Prilikom kreiranja izlaznog računa iz otpremnice se također preuzima oznaka serijskog broja, ako je ista evidnetirana.

 

Slika: Automatsko preuzimanje oznake serijskog broja

 

Serijski brojevi na Radnim nalozima

Na radnim nalozima se  može evidentirati proizvod sa njegovim serijskim brojem, a kako bi kasnije ostala evidencija da je odrađena neka od aktivnosti po tom serijskom broju proizvoda (npr. servis, zamijena i sl.).

 

Molimo Vas da nas kontaktirate na podrska@soft-crm.net ako želite da Vam uključimo dostupnu funkcionalnost Serijskih brojeva.