Pregled nabavne cijene na proizvodima

Za uspješnu prodaju vrlo važno je imati i informacije o nabavnim cijenama proizvoda. Zbog toga smo na proizvodu, u šifraniku proizvoda,  dodali novu karticu Nabavna cijena koja će prikazivati sve cijene iz primki za taj proizvod od različitih dobavljača.

 

Sada na jednom mjestu možete saznati sve dobavljače i cijene određenog proizvoda te kada i po kojoj primci su nabavljeni.

 

 

Uz novu karticu na proizvodu smo dodali i internu napomenu koja omogućava unos bilješki za određeni proizvod koji su bitni samo djelatnicima, i ne žele da se vide na izradi dokumenata.