Pregled tečajne liste u softCRM-u

Kako bi sve potrebne informacije bile dostupne iz aplikacije softCRM omogućili smo pregled tečajne liste te prikaz kretanja u posljednjih 30 dana.

Tečajna lista nalazi se u modulu Računi i ponude kao zasebna, nova kategorija. Otvaranjem tečajne liste prikazuje se vrijednost današnjeg tečaja za sve valute koje se koriste u aplikaciji softCRM (moguće je da će se na tečajnoj listi prikazati samo nekoliko valuta, koje se aktivno koriste u aplikaciji).

U aplikaciji se prikazuje srednji devizni tečaj koji se preuzima sa HNB-a.


Dvostruki klik mišem na željenu valutu otvorit će novi prozor sa grafičkim prikazom kretanja tečaja u posljednjih 30 dana. Na grafičkom prikazu zorno možete vidjeti što se u posljednje vrijeme događalo sa tečajem valute te da li ima tendenciju rasta ili pada.

Napomena: Kategoriju Tečajna lista potrebno je uključiti u grupama ovlasti.

 

 

 

Doradili smo napredni filter na blagajnama, tako da sada možete pretražiti i filtrirati sve vrste dokumenata zasebno koje se tamo prikazuju, uplata, isplata, početno stanje, izlazni računi i ulazni račun.