Radni odnos

U kadrovskoj evidenciji, za svakog djelatnika omogućili smo unos ugovora o Radnom odnosu.

Radni odnos definira se pomoću osnovnih podataka koji se odnose na naziv posla, datum sklapanja, datum početka, datum završetka (ako je ugovor na određeno), trajanje probnog rada, beneficirani radni staž, ukupni staž do početka rada i dr.

 

 

Upisom ovih podataka moguće je pratiti staž kod poslodavca te ukupni radni staž djelatnika. U obzir se uzima i beneficirani staž gdje se može odabrati vrsta beneficiranog radnog staža. Na temelju odabrane vrste beneficiranog staža se zatim izračunava ukupan staž za tog djelatnika.

 

 

Radni odnos veže se i za evidenciju radnog vremena. Generiranjem evidencije radnog vremena uzima se u obzir datum početka ugovora tako da se od tog dana generira evidencija. Ista stvar je i sa datumom završetka jer se do tog datuma generira evidencija radnog vremena.