Dodatne mogućnosti na primkama

Kako bi zaprimanje robe na skladište bilo što jednostavnije i točnije unaprijedili smo postojeći način unosa primki.

Dodatne mogućnosti na primkama su:

  • Omogućen unos popusta po stavkama
  • Omogućen unos dodatnog popusta za cijelu primku (umanjuje se ukupni iznos primke)
  • Omogućen automatski izračun cijena na primci iz strane valute u kune prema srednjem tečaju HBN na datum primke (primku je potrebno unijeti u stranoj valuti te nakon što se unesu sve vrijedosti potrebno je na prvoj kartici Detalji promijeniti valutu u kune. Preračunavaju se svi iznosi po stavkama, dodatni popust i zavisni troškovi)
  • Unos ukupnog iznosa zavisnih troškova na primci te automatska raspodjela po svim stavkama (zavisni troškovi raposređuju se po stavkama na ukupan iznos stavke, sukladno vrijednosti stavke nakon odabira funkcije Izračunaj).

 

 

Navedene promijene prikazuju se i u šifarniku proizvoda na pregledu nabavnih cijena proizvoda.

 

 

Na stanju na skladištu dodali smo novi stupac šifre i filter polje za lakše pretraživanje proizvoda prema šifri i/ili prema nazivu.