Dodan modul nabava

Kako bi cijeli ciklus poslovanja bio evidentiran u SoftCRM aplikaciji izradili smo novi modul Nabava. Nabava nam daje potpunu informaciju o stanju i vrijednosti narudžbenica prema nekom dobavljaču.

Uz osnovne informacije o narudžbenici moguće je kreiranje stavaka u kojima se definira točna količina i cijena naručene robe.

 

Osim klasične izrade narudžbenice omogućili smo i izradu narudžbenica iz zadatka, gdje je potrebno definirati defaultnu uslugu ili proizvod koja se prikazuje na narudžbenici, dok opis zadatka čini opis stave narudžbenice. Narudžbenicu je moguće kreirati iz više zadataka te tada svaki zadatak čini jednu stavku narudžbenice.

Ovaj način rada uvelike olakšava korisnicima koji na temelju projekata i zadataka vode svoje narudžbenice ali i druge financijske dokumente.

 

Omogućili smo izradu računa iz računa za predujam, čime se izlazni račun može automatski stornirati.