Dodan novi modul za potrebe ISO standarda – ciljevi, reklamacije, ocjenjivanje dobavljača

Kako bi korisnici mogli što bolje pratiti uspješnost poslovanja te kontrolirati kvalitetu dodali smo novi modul ISO usklađenost.

Ovaj modul ima tri osnovne kategorije koje se odnose na reklamacije projekata, ciljeve kvalitete te ocjenjivanje dobavljača.

 

Reklamacije projekata

Reklamacije projekata odnosi se na evidentiranje reklamacija, pritužbi ili neusklađenosti koji se nastale tijekom izrade zadataka i provedbe projekata. Svaku reklamaciju projekta moguće je vezati na zadatak na kojem se problem desio. Reklamaciju je moguće klasificirati kao opravdanu ili neopravdanu te dodati obrazloženje, uzrok i plan rješavanja.
Svaka reklamacija ima odgovornu osobu te rok do kada mora biti rješena. Nakon rješavanja reklamacije moguće je evidentirati datum izvršenja.
Reklamacijama je moguće dodati dokument, dodatno kategorizirati te pretražiti prema svim poljima pomoću naprednog filtera.
Reklamacije se mogu dodati direktno i na projektu i zadatku, gdje je dodana nova kartica kao i na pregledu pojedinog projekta gdje se prikazuje uz ostale aktivnosti i dokumente.

 

 

 

Ciljevi kvalitete

Ciljevi kvalitete omogućavaju evidenciju planiranih poboljšanja u poduzeću te realizaciju istih. Ciljevi mogu biti različiti te ovise o poduzeću i djelatnosti, od edukacije djelatnika, izdavanja novog proizvoda, poboljšanje postojećeg, promijene ambalaže i dr.
Za svaki cilj moguće je definirati kojim resursima će se financirait, do kad se mora realizirati, da li je ostvaren ili ne, kratak opis cilja, koji djelatnici su odgovorni za provođenje cilja te napomena.
Ciljevima je moguće dodati dokument , dodatno kategorizirati te pretražiti prema svim poljima pomoću naprednog filtera.

 

 

 

Ocjenjivanje dobavljača

Ocjenjivanje dobavljača olakšava odabir najboljeg dobavljača za izvršenje određenog projekta i zadatka. Dobavljače je moguće ocjenjivati općenito ili vezano uz određeni projekt.  Ocjenu koja se dodijeljuje potrebno je argumentirati komentarom.
Po defaultu su stavljene ocjene 1-5 dok se iste mogu promijeniti u osnovnim vrijednostima.
Ocjenjivanju je moguće dodati dokument , dodatno kategorizirati te pretražiti prema svim poljima pomoću naprednog filtera.
Ocjene dobavljača prikazuju se i u adresaru na tvrtkama i osoba gdje se iste mogu i dodati. Pomoću naprednog filtera moguće je izlistati sve tvrtke ili osobe koje imaju barem jednu traženu ocjenu.


 

Napomena: uključivanje modula ISO usklađenosti te opisanih kategorija moguće je napraviti u grupama ovlasti na retcima: IsoUskladenost.CiljeviKvalitete, IsoUskladenost.OcjeneDobavljaca i IsoUskladenost.ReklamacijeProjekata.