Dodana analiza zadataka

Na pregledu zadataka dodana analiza zadataka koja daje više informacija o zadacima koji se trenutno nalazi na listi. Zadatke je moguće dodatno filtrirati prema projektima te prema završenosti i nezavršenosti zadataka.

 

Za odabrani pregled zadatka analiza prikazuje kakavi su zadaci prema prioritetu, odnosno koliko je zadataka sa prioritetom nizak, normalan i visok. Istovremeno prikazuje se  broj zadataka prema statusu, pa tako možete odmah vidjeti koliko zadataka nije započeto, koliko je započeto, koliko ima završenih zadataka, da li ima zadataka koji čekaju na nekog te da li ima odbijenih zadataka.

 

Na zadacima dodan napredan filter pomoću kojeg se mogu pretražiti sve kombinacije podataka koje su Vam važne te na taj način dobiti što konkretniji rezultat.