Evidencija blagdana te prikaz na kalendarima i odsutnosti sa rada

Na pregledu odsutnosti sa rada označili smo dane blagdana crvenim okvirom polja, kao i kod nedjelje. Kada se mišem pozicijonira na određeni blagdan (datumsko polje koje je blagdan) tada se na prvom mjestu prikaže naziv tog blagdana te nakon toga odsustva djelatnika ukoliko su definirana.

Dane blagdana smo naznačili i na mjesečnom i tjednom kalendaru. Na tjednom kalendaru dan kada je blagdan, je uokviren crvenom bojom dok se na mjesečnom kalendaru datum blagdana prikazuje crvenom bojom (kao i nedjelja).

 

 

Dodali smo filtere na evidenciji putnih naloga: ova godina, prošla godina, pretprošla godina i sve. Nakon odabira filtera, podatke je moguće spremiti na računalo u nekoliko formata.