Grafička analiza prodaje

Vrlo često grafički prikaz puno više govori nego brojevi u kojima je teško iščitati što je važno. Zbog toga smo na izlaznim računima dodali grafičku analizu prodaje koja se sastoji od nekoliko grafikona važnih za odlučivanje i daljnje korake. 

Analiza prodaje prikazuje:

  • Trend po godinama
  • Mjesečni prikaz prometa po mjesecima (usporedba dvije godine)
  • Promet po proizvodima (odabir proizvoda)
  • Promet po kategorijama (prikaz kategorija proizvoda)
  • Top 10 kupaca (ukupna vrijednost u kn)
  • Top 10 blagajnika (ukupna vrijednost u kn)
  • Top 10 proizvoda prema vrijednosti
  • Top 10 proizvoda prema broju prodanih komada
  • Trend plaćanja računa (pregled naplaćenih i otvorenih računa po mjesecima te usporedba za dvije godine)

 

 

Na svim navedenim analizama moguće je promijeniti period promatranja te na taj način možete dobiti podatak koji Vam je bitan i koji trebate.