Grupni zadaci, analiza izlaznih računa

Na projektima dodana nova kategorija Grupni zadaci koja ima sve mogućnosti kao i već postojeći zadaci. Osnovna razlika je u tome da se grupni zadaci mogu istovremeno dodijeliti više djelatnika te prilagođenja timskom radu na jednom zadatku.

Svaki dodijeljeni djelatnik dobiva mail sa informacijom da je izrađen novi grupni zadatak te odmah može vidjeti koji djelatnici su još u timu.

 

 

Grupni zadaci se prikazuju na mjesečnom i tjednom kalendaru te na pregledu projekata.

Na pregledu izlaznih računa dodana je analiza prodaje, odnosno informacija koja prikazuje ukupni promet, iznos naplaćenih i nenaplaćenih računa za tekuću i prošlu godinu.

Sve valute na računima se preračunavaju u kune prema srednjem tečaju hnb-a na datum računa.

Analizom prodaje odmah možete vidjeti kolika su Vaša potraživanja i koliko je naplaćeno te navedene iznose usporediti sa prošlom godinom.