Kreiranje ponavljajućih događaja

U aplikaciji softCRM omogućili smo kreiranje događaja koji se periodički ponavljaju. Ponavljajući događaj može se definirati na prozoru već postojećeg događaja.

Period ponavljanja može biti:

  • dnevno (događaj se prikazuje svaki dan),
  • tjedno (događaj se prikazuje jedanput tjedno na dan kada je kreiran (datum početka)),
  • svaka dva tjedna (događaj se prikazuje jedanput u dva tjedna na dan kada je kreiran (datum početka)),
  • jedanput mjesečno (događaj se prikazuje jedanput mjesečno, na dan kada je kreiran (datum početka) tj. svakih 28 dana),
  • jedanput godišnje (svakih 364 dana)
     


Događaj se ponavlja do datuma završetka ako je definiran, a ako nije definiran tada se ponavlja stalno tako dugo dok se ne potvrdi kao završen.

Ispod napomene prikazuju se datumi sljedećih 10 termina.

Podsjetnik na ponavljajući događaj prikazuje se na tjednom i mjesečnom kalendaru u svim terminima za koje je definiran.