Financijsko stanje na skladištu na određeni dan

U kategoriji stanje na skladištu dodali smo datum pomoću kojeg je moguće pretražiti stanje na točno određeni dan. Stanje je moguče provjeriti za sva skladišta zbirno ili za svako skladište posebno.

Uz komadno stanje skladišta dodali smo prikaz i financijskog stanja odnosno vrijednost robe koju korisnici imaju na skladištu.

Vrijednost robe može se prikazati (izračunati) na tri načina a to su:

1. prosječna nabavna cijena

2. posljednja nabavna cijena

3. brutto cijena proizvoda koja se čita iz šifarnika proizvoda.

Po defaultu stavljena je prosječna nabavna cijena. Ako želite da se vrijednost izračunava na drugačiji način potrebno je odabrati željeni izračun u osnovim vrijednostima aplikacije.

 

 

 

Na pojedine kategorije u aplikaciji softCRM dodali smo filtere pomoću kojih možete filtrirati željene podatke. Novi filteri dodani su na osobe, poruke kupcima, ponude, reklamacije projekata te ocjenjivanje dobavljača.