Ispis otpremnice bez cijena i spremanje dokumenata sa vlastitim nazivom

U aplikaciji softCRM omogućili smo ispis otpremnice bez cijena, kada se navodi samo naziv proizvoda, jedinica mjere te količina

Na taj način omogućeno je da djelatnik proizvoljno bira da li želi ispisati otpremnicu sa cijenom ili ne, ovisno o tome tko preuzima robu donosno tko ju isporučuje.

Ispis otpremnice bez cijena može se uključiti pomoću polja Ispis bez cijena koje se mora potvrditi prije ispisa. Sljedećim otvaranjem otpremnice polje više nije potvrđeno pa ukoliko je potrebno ponovo ispisati otpremnicu bez cijena potrebno je istu potvrditi.

 

 

 

Spremanje dokumenata sa jedinstvenim nazivom

Kod spremanja svih dokumenata (PDF-ova) iz softCRM-a na računalo, automatski se navodi jedinstveni naziv dokumenta u obliku NazivDokumenta_BrojDokumenta, npr. Ponuda_2015-22.