Izračun troškova na projektima

Omogućili smo prikaz troškova na projektu u različitim valutama. Sada više ne moraju svi troškovi za određeni projekt biti u istoj valuti, valuti projekta, već se svi troškovi mogu unijeti onako kako su i nastali.

Valuta u koju se preračunavaju svi troškovi je valuta navedena na proračunu projekta. Ako je proračun projekta definiran u kunama tada se svi troškovi bez obzira da li su navedeni u eurima, dolarima ili dr. izražavaju u kunama prema srednjem tečaju HNB-a na datum dokumenta.

 

 

Na taj način u svakom trenutnu imate potpunu i točnu informaciju koliko je do sada ukupno potrošeno na projektu te koliko je još preostalo.

Informaciju o preostalom i potrošenom budžetu projekta dodali smo i na analizi projekata po voditeljima.